Demokratidagen 2017

En dialogdag i Kulturmagasinet för unga och politiker i Sundsvalls kommun

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden.

För vem? Unga (elevråd/programråd/elevkårer på högstadiet, gymnasiet och upp till 25 år), kommunpolitiker, tjänstemän och ungdomsförbund bjuds in för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala.

Hur? Demokratidagen 2017 är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika besökare. Detta gör att fler ungdomar har chansen att delta. En programpunkt kommer att vara dialogmöten mellan ungdomar, politiker, ungdomsförbund och tjänstemän. Dessa dialogmöten kommer att formas som workshops med WS-ledare och där rubrikområden från den senaste LUPP-rapporten 2015 kommer att vara temat för de olika dialogsamtalen. Såväl ungdomar, politiker och ungdomsförbund får välja 2 st workshops de är intresserade av och delta i.

När? Kulturmagasinet 23 februari, 08.30-16.00

Det finns 11 st samtalsområden att välja bland. Varje samtalsområde kommer att ha en egen WS-ledare. Valet gör du på plats!

SKOLA:                            

 1. Skolmiljö
 2. Hälsa (fysisk och psykisk)              
 3. Inflytande

INFLYTANDE/POLITIK:

 1. Stor andel unga vill ha inflytande i kommunen men vet inte hur. Hur löser vi detta?

FRITID:

 1. Utbudet på fritiden (tjej/kille, utomnordisk härkomst, funktionsvariationer, ekonomi)
 2. Ungas organisering (starta en förening, söka bidrag, göra ett evenemang, göra sin idé)

ARBETE/FRAMTID

 1. Vad händer efter gymnasiet (jobb, utbildning, starta eget, bostad)
 2. Sommarjobb, Praktik och PRAO

TRYGGHET

 1. Trygghet (det offentliga rummet, bostadsområdet, kollektivtrafik m.m.)
 2. Utsatthet för brott

TANKESMEDJA KULTURMAGASINET (ingår inte i LUPP)

 1. Den grupp som besöker Kulturmagasinets minst och tar del av deras utbud är ungdomar. I denna workshop får ungdomarna tillfälle att diskutera vad som finns i Kulturmagasinet och hur huset och verksamheten skulle kunna utvecklas.

angelica-andersson-beskurenInspirationsföreläsning med
Angelica Andersson - Rädda Barnen
Angelica Andersson är aktivisten och människorättskämpen som engagerar sig för allas lika värde. Hon har de senaste 4 åren varit chef för ungdomsorganisationen Sveriges ungdomsråd och jobbar nu för Rädda Barnen. Angelica kommer prata om ungdomars demokratiska rättigheter, ge dig nycklarna till att nå dina drömmar och hur vi kan skapa ett bättre samhälle tillsammans, för alla.

Grupp 1 = Förmiddagspass

 • 08.30-09.00 Incheckning för ungdomar + val av workshops
 • 09.00-09.15 Välkomna
 • 09.15-10.00 Inspirationsföreläsning av Angelica Anderson – Rädda Barnen
 • 10.05–11.00 Workshop runda nr 1 + Fika
 • 11.05–11.45 Workshop runda nr 2
 • 11.50–12.00 Avrundning och summering

Lunch på egen hand

Grupp 2 = Eftermiddagspass

 • 12.30–13.00 Incheckning för ungdomar + val av workshops
 • 13.00–13.15 Välkomna
 • 13.15–14.00 Inspirationsföreläsning av Angelica Andersson - Rädda Barnen
 • 14.05–15.00 Workshop runda nr 1 + Fika
 • 15.05–15.45 Workshop runda nr 2
 • 15.50–16.00 Avrundning och summering

Nu har vi stängt anmälan till Demokratidagen!


Vid frågor kontakta

Demokratisamordnare Pia Fjällmo
060-19 17 89
070-190 78 81
pia.fjallmo@sundsvall.se
facebook.com/duharmakten

Share

Kommentera detta

kommentarer