Demokratidagen 2017

En dialogdag i Kulturmagasinet för unga och politiker i Sundsvalls kommun

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden.

För vem? Unga (elevråd/programråd/elevkårer på högstadiet, gymnasiet och upp till 25 år), kommunpolitiker, tjänstemän och ungdomsförbund bjuds in för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala.

Hur? Demokratidagen 2017 är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika besökare. Detta gör att fler ungdomar har chansen att delta. En programpunkt kommer att vara dialogmöten mellan ungdomar, politiker, ungdomsförbund och tjänstemän. Dessa dialogmöten kommer att formas som workshops med WS-ledare och där rubrikområden från den senaste LUPP-rapporten 2015 kommer att vara temat för de olika dialogsamtalen. Såväl ungdomar, politiker och ungdomsförbund får välja 2 st workshops de är intresserade av och delta i.

När? Kulturmagasinet 23 februari, 08.30-16.00

Det finns 11 st samtalsområden att välja bland. Varje samtalsområde kommer att ha en egen WS-ledare. Valet gör du på plats!

SKOLA:                            

 1. Skolmiljö
 2. Hälsa (fysisk och psykisk)              
 3. Inflytande

INFLYTANDE/POLITIK:

 1. Stor andel unga vill ha inflytande i kommunen men vet inte hur. Hur löser vi detta?

FRITID:

 1. Utbudet på fritiden (tjej/kille, utomnordisk härkomst, funktionsvariationer, ekonomi)
 2. Ungas organisering (starta en förening, söka bidrag, göra ett evenemang, göra sin idé)

ARBETE/FRAMTID

 1. Vad händer efter gymnasiet (jobb, utbildning, starta eget, bostad)
 2. Sommarjobb, Praktik och PRAO

TRYGGHET

 1. Trygghet (det offentliga rummet, bostadsområdet, kollektivtrafik m.m.)
 2. Utsatthet för brott

TANKESMEDJA KULTURMAGASINET (ingår inte i LUPP)

 1. Den grupp som besöker Kulturmagasinets minst och tar del av deras utbud är ungdomar. I denna workshop får ungdomarna tillfälle att diskutera vad som finns i Kulturmagasinet och hur huset och verksamheten skulle kunna utvecklas.

Grupp 1 = Förmiddagspass

 • 08.00 - 08.30 Incheckning för ungdomar
 • 08.30 - 08.50 Välkomna + Peppföreläsning - Sveriges Ungdomsråd
 • 08.50 - 09.30 Workshop ”Debattspelen” - Sveriges Ungdomsråd
 • 09.30 - 10.00 Heta stolen
 • 10.00 - 10.20 Fika (för alla) + Val av workshop (för ungdomarna)
 • 10.20 - 11.00 Workshop runda nr 1
 • 11.05 - 11.45 Workshop runda nr 2
 • 11.50 - 12.00 Avrundning och summering - Sveriges Ungdomsråd

Lunch på egen hand

Grupp 2 = Eftermiddagspass

 • 12.15 - 12.30 Incheckning för ungdomar
 • 12.30 - 12.50 Välkomna + Peppföreläsning - Sveriges Ungdomsråd
 • 12.50 - 13.30 Workshop ”Debattspelen” - Sveriges Ungdomsråd
 • 13.30 - 14.00 Heta stolen
 • 14.00 - 14.20 Fika (för alla) + Val av workshop (för ungdomarna)
 • 14.20 - 15.00 Workshop runda nr 1
 • 15.05 - 15.45 Workshop runda nr 2
 • 15.50 - 16.00 Avrundning och summering - Sveriges Ungdomsråd
 • Kväll! 18.00 - 19.00 Presentation av slutrapporten ”Mellanvalsdemokrati”

Nu har vi stängt anmälan till Demokratidagen!


Vid frågor kontakta

Demokratisamordnare Pia Fjällmo
060-19 17 89
070-190 78 81
pia.fjallmo@sundsvall.se
facebook.com/duharmakten

Relaterade inlägg

SMS Panelens första fråga sammanställd!
besök 0
Är du nyfiken på sammanställningen för 1:a frågan till SMS Panelen. Gå in och titta och läs mer under fliken "Våra frågor till panelen!" Snart kommer ...
Stort intresse för Demokratidagen
besök 598
På torsdag den 23 februari är det dags för sjätte upplagan av Demokratidagen. Här kan du som är upp till 25 år både fråga och diskutera med politiker,...
Nu kan unga i Sundsvalls kommun sms:a direkt till politiker ...
besök 1224
Sundsvalls kommun har skapat en ny sms-tjänst för att enkelt kunna ta del av ungas åsikter i olika frågor. –Med”sms-panelen” kan vi politiker och t...
Demokratisommarjobbarna undersöker sundsvallsbornas syn på k...
besök 798
Arbetet kring Sundsvalls kommuns nya kulturpolitiska strategi fortsätter. Nu åker åtta gymnasieungdomar ut i stadsdelarna för att samla in tankar och ...
Share

Kommentera detta

kommentarer