Demokratidagen

En dialogdag för unga och politiker i Sundsvalls kommun

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden.

För vem? Unga (elevråd/programråd/elevkårer på högstadiet, gymnasiet och upp till 25 år), kommunpolitiker, tjänstemän och ungdomsförbund bjuds in för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala.

Hur? Demokratidagen 2018 är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika unga besökare. Dialogmöten kommer att formas som workshops med WS-ledare och där rubrikområden från LUPP är de olika dialogmötenas teman.

Demokratidagen 8 februari 2018 för Gymnasiet – Kulturmagasinet

Grupp 1 = Förmiddagspass

 • 08.00 - 08.30 Incheckning för ungdomar
 • 08.30 - 08.50 Välkomna + Peppföreläsning - Sveriges Ungdomsråd
 • 08.50 - 09.30 Workshop ”Debattspelen” - Sveriges Ungdomsråd
 • 09.30 - 10.00 Heta stolen
 • 10.00 - 10.20 Fika (för alla) + Val av workshop (för ungdomarna)
 • 10.20 - 11.00 Workshop runda nr 1
 • 11.05 - 11.45 Workshop runda nr 2
 • 11.50 - 12.00 Avrundning och summering - Sveriges Ungdomsråd

Lunch på egen hand

Grupp 2 = Eftermiddagspass

 • 12.15 - 12.30 Incheckning för ungdomar
 • 12.30 - 12.50 Välkomna + Peppföreläsning - Sveriges Ungdomsråd
 • 12.50 - 13.30 Workshop ”Debattspelen” - Sveriges Ungdomsråd
 • 13.30 - 14.00 Heta stolen
 • 14.00 - 14.20 Fika (för alla) + Val av workshop (för ungdomarna)
 • 14.20 - 15.00 Workshop runda nr 1
 • 15.05 - 15.45 Workshop runda nr 2
 • 15.50 - 16.00 Avrundning och summering - Sveriges Ungdomsråd
 • Kväll! 18.00 - 19.00 Presentation av slutrapporten ”Mellanvalsdemokrati”

Heta stolen med partierna:
På scenen ställs ”Heta stolar” upp där en representant för varje parti tar plats. Ungdomarna i publiken får ställa frågor via en mobil mikrofon eller genom att skicka in sin fråga via sms. Områdena ungdomarna kan ställa frågor inom till partirepresentanten i den ”Heta stolen” är 1. Trygghet 2. Inflytande i samhället 3. Fritid 4. Arbete och Framtid 5. Skola. Ett område i taget kommer att visas på en stor skärm på scenen och varje område ges 5 min frågestund. Korta frågor och korta svar! 

Peppföreläsning och ”Debattspelen” med Sveriges Ungdomsråd:
Representanter från SVUNG kommer att vara konferencierer för Demokratidagen. De kommer att hålla en kortare ”peppföreläsning” kring ungt inflytande samt genomföra en förkortad variant av deras workshop ”Debattspelen” tillsammans med ungdomarna som deltar i Demokratidagen. I denna workshop kommer ungdomarna att få öva och träna på att samtala, lyssna, argumentera och föra fram sina tankar och åsikter. 

Frågor och funderingar: 
Demokratisamordnare Pia Fjällmo, 060-19 17 89, 070-190 78 81, pia.fjallmo@sundsvall.se 

SKOLA:                            

 1. Skolmiljö
 2. Hälsa (fysisk och psykisk)              
 3. Inflytande

INFLYTANDE/POLITIK:

 1. Stor andel unga vill ha inflytande i kommunen men vet inte hur. Hur löser vi detta?

FRITID:

 1. Utbudet på fritiden (tjej/kille, utomnordisk härkomst, funktionsvariationer, ekonomi)
 2. Ungas organisering (starta en förening, söka bidrag, göra ett evenemang, göra sin idé)

ARBETE/FRAMTID

 1. Vad händer efter gymnasiet (jobb, utbildning, starta eget, bostad)
 2. Sommarjobb, Praktik och PRAO

TRYGGHET

 1. Trygghet (det offentliga rummet, bostadsområdet, kollektivtrafik m.m.)
 2. Utsatthet för brott

TANKESMEDJA KULTURMAGASINET (ingår inte i LUPP)

 1. Den grupp som besöker Kulturmagasinets minst och tar del av deras utbud är ungdomar. I denna workshop får ungdomarna tillfälle att diskutera vad som finns i Kulturmagasinet och hur huset och verksamheten skulle kunna utvecklas.

INSTÄLLT! Demokratidagen 1 februari 2018 för Högstadiet – Kulturmagasinet

På grund av snöovädret som kommer in så har vi valt att ställa in Demokratidagen torsdag 1 februari!

12.30 - 12.45 Incheckning för ungdomar
12.45 - 12.50 Välkomna! 
12.50 - 13.30 Peppföreläsning + Workshop ”Samtalskollen” 
13.30 - 14.00 Heta stolen 
14.00 - 14.20 Fika (för alla) + Val av workshop (för ungdomarna) 
14.20 - 15.00 Workshop runda nr 1 (samtal unga och vuxna)
15.05 - 15.45 Workshop runda nr 2 (samtal unga och vuxna)
15.50 - 16.00 Avrundning och summering 

Heta stolen med partierna:
På scenen ställs ”Heta stolar” upp där en representant för varje parti tar plats. Ungdomarna i publiken får ställa frågor via en mobil mikrofon eller genom att skicka in sin fråga via sms. Områdena ungdomarna kan ställa frågor inom till partirepresentanten i den ”Heta stolen” är 1. Trygghet 2. Inflytande i samhället 3. Fritid 4. Arbete och Framtid 5. Skola. Ett område i taget kommer att visas på en stor skärm på scenen och varje område ges 5 min frågestund. Korta frågor och korta svar! 

Peppföreläsning om ungt inflytande och workshopen ”Samtalskollen”:
Mathilda Genberg från Tjejjouren Skogsrå kommer att vara konferencierer för Demokratidagen. Mathilda kommer att hålla en kortare ”peppföreläsning” kring ungt inflytande samt genomföra workshopen ”Samtalskollen” tillsammans med ungdomarna. I denna workshop kommer ungdomarna att få öva och träna på att samtala, lyssna, argumentera och föra fram sina tankar och åsikter. Läs mer om Mathilda Genberg i bifogad infotext. 

Frågor och funderingar:
Demokratisamordnare Pia Fjällmo, 060-19 17 89, 070-190 78 81, pia.fjallmo@sundsvall.se 

Share