Demokratidagen

En dialogdag för unga och politiker i Sundsvalls kommun

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden.

För vem? Unga (elevråd/programråd/elevkårer på högstadiet, gymnasiet och upp till 25 år), kommunpolitiker, tjänstemän och ungdomsförbund bjuds in för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala.

Hur? Demokratidagen 2018 är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika unga besökare. Dialogmöten kommer att formas som workshops med WS-ledare och där rubrikområden från LUPP är de olika dialogmötenas teman.

Share