SMS Panelen

I SMS-Panelen kan du som ungdom påverka i din stad på ett snabbt och smidigt sätt !

sms-logoSundsvalls kommuns SMS-Panel riktar sig till dig mellan 15-25 år.
En gång i månaden ställer vi en fråga till dig som du enkelt svarar på helt anonymt!
(Ett svars-SMS kostar normal sms-taxa hos din teleoperatör)
Någon per år bjuder vi in till en fysisk återträff där vi tar upp de senaste frågorna och alla svar som kommit in.

 • Politiker, tjänstemän i Sundsvalls kommun söker efter just din åsikt som bidrar till samhället.
 • Att engagera sig politisk är en bra merit att visa för framtida arbetsgivare.
 • Vill du veta mer? Ladda ner informationen om SMS-Panelen

Jag vill gå med…hur gör jag?

Anmäl dig genom att skicka ett sms till oss med texten:
"gå med" till nummer 0731230468
(Du kan när som helst avsluta genom att sms:a "Stoppa" till samma nummer)

ANMÄL DIG HÄR
* anger obligatoriska fält
(Används endast för bekräftelse till dig för denna ansökan)

Fråga 12: Period 11-18 jan. 76 svarande av 200 möjliga

Öppettiderna på Sportotekets utlåningar är viktiga att de blir rätt för de som ska komma och låna. Sportoteket finns nu i Skönsberg, Sallyhill och i Ljustadalen. För att planera rätt med Sportotekens öppettider så undrar vi:

Vilka tider är viktigast för dig? Vi vill att du gör 2 val!

 1. Viktigast för mig med öppet eftermiddagar 15.00–17.00
 2. Viktigast för mig med öppet längre än 17.00
 3. Viktigast för mig med öppet kring lunchtid 11.00–13.00
 4. Viktigast för mig med öppet morgon 07.00-09.00
 5. Viktigast för mig med öppet lördag 09.00-12.00

Resultat:

1 = 17 %
2 = 46 %
3 = 5 %
4 = 3 %
5 = 29 %


Fråga 11: Period 2-8 jan. 62 svarande av 200 möjliga

Sportoteket har nu snart alla våra tre utlåningar öppna. Skönsberg och Sallyhill är öppna nu och Ljustadalen invigs i början av januari..

Vilken av dessa skulle du föredra att låna vid om du skulle göra ett lån?

 1. Skönsberg (Skönsbergsvägen 44)
 2. Sallyhill (Sallyhillsvägen 9B)
 3. Ljustdalen (Söndagsvägen 4)

Resultat:

1 = 52 %
2 = 34 %
3 = 14 %


Fråga 10: Period 21-26 dec. 30 svarande av 200 möjliga

2018 är det VALÅR!

FRÅGA:
Sundsvall kommun är intresserad av att veta var unga är på fritiden för att kommunens valinformatörer ska vara på rätt ställen för att kunna nå ut till så många unga väljare som möjligt med information om valet, Hur och var man röstar m.m. Tänk både vår, sommar och höst!

Svar:
Centrum, Stenstan, Birsta City, Torget, Unga Magasinet, Espressohouse, Kulturmagasinet, Hamnen, Skolan, IN-gallerian, Biografen, Strike Club, Internet och sociala medier, Gymet, Fritidsgården, Opalen Njurunda, Caféer, Navet, Norra och Södra Berget, Biblioteket, Hagakyrkan, Elimkyrkan, Danceworld, MIUN, Badställen och stränder, runt Sidsjön, Fotbollsplaner och Basketkorgar, Sidsjöbacken och Skönviksbacken, Allmänna parker.


Fråga 9: Period 13-19 nov. 93 svarande av 200 möjliga

Kommunens miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare ställer denna fråga till dig. Resultatet kommer att användas som underlag i planering av kommunens miljöarbete.

FRÅGA: Vad tycker du är svårast att göra för att minska din klimatpåverkan?

 1. Åka buss eller samåka i stället för att ta bilen = 6%
 2. Gå och cykla mer = 9%
 3. Byta till en bil som släpper ut mindre CO2 = 18%
 4. Äta mindre rött kött = 14%
 5. Minska matsvinnet = 9%
 6. Använda el och värme mer sparsamt = 23%
 7. Shoppa mindre = 6%
 8. Handla mer begagnat = 15%

Fråga 8: Period 17-23 okt. 66 svarande av 200 möjliga

Vuxenutbildningen, Sundsvalls Kommun, undrar vad som är den främsta förutsättingen till att man tar steget att börja studera/fortätter att studera. Ditt svar hjälper deras studievägledare i arbetet att ge stöd till blivande studenter eller de som redan studerar.

Om du skall börja studera/fortsätta studera. Vad är viktigast för dig?

 1. Närhet till utbildningslokal = 6 %
 2. Studiemiljö = 18 %
 3. Kompisar = 6 %
 4. Flexibel studieform (platsbunden, distans, heltid, deltid) = 20 %
 5. Stöd av lärare/personal = 20 %
 6. Anpassade studieformer riktade mot yrke = 9 %
 7. Ekonomi/ersättning = 15 %
 8. Eget alternativ (skriv ett kortfattat svar) = 6 %
 • Hjälp med bostad nära universitetet
 • Att jag känner att jag lär mig mycket
 • Vad det är för utbildning
 • Möjlighet till bra boende

Fråga 6 och 7: Period 18 - 24 sep. 57 svarande av 197 möjliga

FRÅGA 1 - Hur viktigt är det med simhallar för dig?
Gradera med siffrorna 1-6 (1=lite och 6=mycket)

FRÅGA 2 - Hur ofta det senaste året har du besökt en simhall i Sundsvalls Kommun?
Ange någon av bokstäverna A-F: A. Flera gånger i veckan. B. Någon gång i veckan. C. Någon gång i månaden. D. Någon gång per kvartal. E. Någon gång per år. F. Besökte för första gången

Svarsstatistik:
38 st svarade på både fråga 1 och 2. Här följer deras svarsstatistik:
Fråga 1: 1 = 5 %, 2 = 24 %, 3 = 34 %, 4 = 18 %, 5 = 11 %, 6 = 3 %

Fråga 2: A = 3 %. B = 3 %. C = 18 %. D = 42 %. E = 31 %. F = 3 %

19 st svarade bara på fråga 1 och INTE fråga 2. Här följer deras svarsstatistik:
Fråga 1: 1 = 0 %, 2 = 5 %, 3 = 16 %, 4 = 53 %, 5 = 26 %, 6 = 0 %


Fråga 5: Period 22 - 30 juni 2017. 64 svar av 90 möjliga.

Sportoteket (gratis utlåning av fritids- och idrottsutrustning) etableras av Sundsvalls Kommun på tre platser under 2017.
Om du skulle besöka Sportoteket, vilka öppettider skulle då passa dig allra bäst?

1. Vardag kl. 08-11 = 1 %, 2. Vardag kl. 14-17 = 20 %, 3. Vardag kl. 16-19 = 59 %, 4. Lördag kl. 09-12 = 20 %


Fråga 4: Period 18 - 25 maj 2017. 56 svar av 90 möjliga.

Sundsvalls Kommun har samlat in synpunkter från unga om studier och arbete.

Hur tror du att en gymnasieexamen (klarat alla kurser i gymnasiet) påverkar möjligheterna att få ett jobb?
Svar gavs genom att gradera med siffrorna 1-6 (1 = lite och 6 = mycket)

Resultat: 1 = 2 % , 2 = 3 %, 3 = 0 % , 4 = 23 % , 5 = 38 % , 6 = 34 %

Möjligheten fanns att bidra med fler synpunkter kring studier och arbete för unga via en enkät
 Här kan du ta del av statistiken från den enkäten.


Fråga 3: Period 5 - 12 maj 2017. 72 svar av 89 möjliga.
Om det skulle arrangeras en sommarjobbsmässa för unga i Sundsvall skulle du då besöka den?

Svar! 63 % ja, 11 % nej, 26 % vet ej


Fråga 2: Period 13 - 21 april 2017. 58 svar av 89 möjliga.
Om du har sökt sommarjobb i år, hos vilken/vilka har du då sökt sommarjobb?

Svar! 57 % Sundsvalls Kommun, 29 % Landstinget Västernorrland, 43 % privat, 21 % inte sökt alls


Fråga 1: Period 8 – 17 mars 2017. 51 svar av 83 möjliga.
Vilka kanaler ska kommunen använda för att du som ungdom ska kunna ta del av information/utbud/verksamhet på bästa sätt?

Svar! Facebook 51%, Instagram 37%, Snapchat 35%, SMS 29%, Hemsidor 28%, Affischer 28%, Epost 20%, Twitter 4%.

Samtidigt blev de erbjuden av att svara på en fördjupad enkät.
10 % valde detta alternativ. Läs sammanställningen här.


 

Har du frågor om panelen?
Kontakta: Pia fjällmo, Tel: 060-191789, 070-1907881

streck

Kommentera detta

kommentarer

Share