SMS Panelen

I SMS-Panelen kan du som ungdom påverka i din stad på ett snabbt och smidigt sätt !

sms-logoSundsvalls kommuns SMS-Panel riktar sig till dig mellan 15-25 år.
En gång i månaden ställer vi en fråga till dig som du enkelt svarar på helt anonymt!
(Ett svars-SMS kostar normal sms-taxa hos din teleoperatör)
Någon per år bjuder vi in till en fysisk återträff där vi tar upp de senaste frågorna och alla svar som kommit in.

 • Politiker, tjänstemän i Sundsvalls kommun söker efter just din åsikt som bidrar till samhället.
 • Att engagera sig politisk är en bra merit att visa för framtida arbetsgivare.
 • Vill du veta mer? Ladda ner informationen om SMS-Panelen

Jag vill gå med…hur gör jag?

Anmäl dig genom att skicka ett sms till oss med texten:
"gå med" till nummer 0731230468
(Du kan när som helst avsluta genom att sms:a "Stoppa" till samma nummer)

ANMÄL DIG HÄR
* anger obligatoriska fält
(Används endast för bekräftelse till dig för denna ansökan)

Fråga 9: Period 13-19 nov. 93 svarande av 200 möjliga

Kommunens miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare ställer denna fråga till dig. Resultatet kommer att användas som underlag i planering av kommunens miljöarbete.

FRÅGA: Vad tycker du är svårast att göra för att minska din klimatpåverkan?

 1. Åka buss eller samåka i stället för att ta bilen = 6%
 2. Gå och cykla mer = 9%
 3. Byta till en bil som släpper ut mindre CO2 = 18%
 4. Äta mindre rött kött = 14%
 5. Minska matsvinnet = 9%
 6. Använda el och värme mer sparsamt = 23%
 7. Shoppa mindre = 6%
 8. Handla mer begagnat = 15%

Fråga 8: Period 17-23 okt. 66 svarande av 200 möjliga

Vuxenutbildningen, Sundsvalls Kommun, undrar vad som är den främsta förutsättingen till att man tar steget att börja studera/fortätter att studera. Ditt svar hjälper deras studievägledare i arbetet att ge stöd till blivande studenter eller de som redan studerar.

Om du skall börja studera/fortsätta studera. Vad är viktigast för dig?

 1. Närhet till utbildningslokal = 6 %
 2. Studiemiljö = 18 %
 3. Kompisar = 6 %
 4. Flexibel studieform (platsbunden, distans, heltid, deltid) = 20 %
 5. Stöd av lärare/personal = 20 %
 6. Anpassade studieformer riktade mot yrke = 9 %
 7. Ekonomi/ersättning = 15 %
 8. Eget alternativ (skriv ett kortfattat svar) = 6 %
 • Hjälp med bostad nära universitetet
 • Att jag känner att jag lär mig mycket
 • Vad det är för utbildning
 • Möjlighet till bra boende

Fråga 6 och 7: Period 18 - 24 sep. 57 svarande av 197 möjliga

FRÅGA 1 - Hur viktigt är det med simhallar för dig?
Gradera med siffrorna 1-6 (1=lite och 6=mycket)

FRÅGA 2 - Hur ofta det senaste året har du besökt en simhall i Sundsvalls Kommun?
Ange någon av bokstäverna A-F: A. Flera gånger i veckan. B. Någon gång i veckan. C. Någon gång i månaden. D. Någon gång per kvartal. E. Någon gång per år. F. Besökte för första gången

Svarsstatistik:
38 st svarade på både fråga 1 och 2. Här följer deras svarsstatistik:
Fråga 1: 1 = 5 %, 2 = 24 %, 3 = 34 %, 4 = 18 %, 5 = 11 %, 6 = 3 %

Fråga 2: A = 3 %. B = 3 %. C = 18 %. D = 42 %. E = 31 %. F = 3 %

19 st svarade bara på fråga 1 och INTE fråga 2. Här följer deras svarsstatistik:
Fråga 1: 1 = 0 %, 2 = 5 %, 3 = 16 %, 4 = 53 %, 5 = 26 %, 6 = 0 %


Fråga 5: Period 22 - 30 juni 2017. 64 svar av 90 möjliga.

Sportoteket (gratis utlåning av fritids- och idrottsutrustning) etableras av Sundsvalls Kommun på tre platser under 2017.
Om du skulle besöka Sportoteket, vilka öppettider skulle då passa dig allra bäst?

1. Vardag kl. 08-11 = 1 %, 2. Vardag kl. 14-17 = 20 %, 3. Vardag kl. 16-19 = 59 %, 4. Lördag kl. 09-12 = 20 %


Fråga 4: Period 18 - 25 maj 2017. 56 svar av 90 möjliga.

Sundsvalls Kommun har samlat in synpunkter från unga om studier och arbete.

Hur tror du att en gymnasieexamen (klarat alla kurser i gymnasiet) påverkar möjligheterna att få ett jobb?
Svar gavs genom att gradera med siffrorna 1-6 (1 = lite och 6 = mycket)

Resultat: 1 = 2 % , 2 = 3 %, 3 = 0 % , 4 = 23 % , 5 = 38 % , 6 = 34 %

Möjligheten fanns att bidra med fler synpunkter kring studier och arbete för unga via en enkät
 Här kan du ta del av statistiken från den enkäten.


Fråga 3: Period 5 - 12 maj 2017. 72 svar av 89 möjliga.
Om det skulle arrangeras en sommarjobbsmässa för unga i Sundsvall skulle du då besöka den?

Svar! 63 % ja, 11 % nej, 26 % vet ej


Fråga 2: Period 13 - 21 april 2017. 58 svar av 89 möjliga.
Om du har sökt sommarjobb i år, hos vilken/vilka har du då sökt sommarjobb?

Svar! 57 % Sundsvalls Kommun, 29 % Landstinget Västernorrland, 43 % privat, 21 % inte sökt alls


Fråga 1: Period 8 – 17 mars 2017. 51 svar av 83 möjliga.
Vilka kanaler ska kommunen använda för att du som ungdom ska kunna ta del av information/utbud/verksamhet på bästa sätt?

Svar! Facebook 51%, Instagram 37%, Snapchat 35%, SMS 29%, Hemsidor 28%, Affischer 28%, Epost 20%, Twitter 4%.

Samtidigt blev de erbjuden av att svara på en fördjupad enkät.
10 % valde detta alternativ. Läs sammanställningen här.


 

Har du frågor om panelen?
Kontakta: Pia fjällmo, Tel: 060-191789, 070-1907881

streck

Kommentera detta

kommentarer

Share