Om oss

Hemsidan – Ung i Sundsvall
Sidan drivs av Ungdomsavdelningen i Sundsvalls kommun och är till för dig som är nyfiken på vad det finns att göra i Sundsvall. Här kan du få senaste nyheten om ungdomsevenemang i Sundsvall samt annan intressant information som rör just dig. Du får även vetskap om avdelningens verksamheter i Sundsvall. Kontakta Webmaster om frågor rörande hemsidan.

Ungdomsavdelningen
Ungdomsavdelningen ska genom egna initiativ och i samarbete med andra stödja och främja Ungdomars positiva utveckling. Avdelningen ansvarar för fritidsgårdar, träffpunkter för äldre ungdomar i åldern 16-25 år som tex Unga magasinet och Ung Film, Domsaga Musikhus och samverkan med studieförbund, lokaler och möjlighet för ungdomars spontanverksamhet som till exempel skateparker.
Vi arbetar även med sommarjobb för ungdomar samt lovverksamheter på alla skollov.
I avdelningen finns även verksamheter som arbetar kommunövergripande som fältassistenter, trygghetssamordnare, demokratisamordnare samt fritidsverksamhet för funktionshindrade ungdomar. Vi gör allt möjligt………….

Lars-Ove Johansson, Avdelningschef

Besöksadress: Magasinsgatan 12 (Navet – i magasinsbyggnaden bredvid ”kiosken”)

UNGDOMSAVDELNINGEN

Avdelningschef 
Lars-Ove Johansson
Tfn  060-19 19 59, mobil  070-6533844,
Fax: 060-174244. Ansvar: Fritidsgårdar

Verksamhetsområden

Fritid & föreningsgårdar – Domsaga Musikhus – Unga Magasinet – Sommarjobb – Ljusta aktivitetscentrum – Ung Pott – Lögdö Vildmarkscamp – Skatehallen – Sommarverksamhet – Ung Film – Fritid för alla – Internationellt ungdomsarbete – Replokaler – Ungdomsdemokrati – Sundsvalls Skatepark

Avdelningens verksamheter

FRITID & FÖRENINGSGÅRDAR

Roger Norrman  Alnö & Skönsbergs fritidsgård. Tel: 060-19 97 66
Carina Seger  Centrumvillan. Tel: 060-19 19 56
Eva Ström  Matfors & Granlo fritidsgård. Tel: 060-12 68 20
Annica Karlsson  Indals fritidsgård . Tel: 073-271 26 18
Per Backberg  Nacksta & Skönsmons fritidsgård . Tel: 060-19 25 23
Johanna Andersson  Opalen & Bredsands fritidsgård. Tel: 060-19 26 74 

ÖVRIG UNGDOMSVERKSAMHET

Tommy Lerstrand Enhetschef för Domsaga Musikhus, Ung Film, Unga Magasinet. Tel: 060-191998
Leif Persson
 
Webmaster / Informatör, UKM. Tel: 060-19 12 62 
Elisabeth Orre  Fritid För Alla, Internationellt ungdomsarbete. Tel: 060-19 17 92 
Mona Harr Ströhlein  Unga Magasinet. Tel: 060-19 49 67, 070-190 35 77 
Mikael Hedman   Unga Magasinet. Tel: 060-19 49 67, 072-146 56 80 
Rebecca Lampinen  Unga Magasinet. Tel: 060-19 49 67, 073 275 55 81 
Pia Fjällmo  Demokratisamordnare. Tel: 060-19 17 89, 070-190 78 81 
Eva Månsson  Ung Film. Tel: 070 3009949 
Daniel Burman  Ung Film. Tel: 070 3009949 
Nijad Farhang  Fältassistent. Tel: 060-19 18 95, 070-399 93 31 
Annette Berlin  Fältassistent. Tel: 070 6275910 
Per Jutterström  Sportoteket. Tel: 070-106 26 78  

Var finns våra anläggningar?


Se större karta

Share