Fritid För Alla

 

Fritid för Alla riktar sig till dig 13 -20 år i Sundsvall med funktionshinder och som omfattas av LSS. Vi arrangerar kultur & fritidsaktiviteter för dig tillsammans med fritidsgårdar, bad och idrottshallar, bibliotek, föreningsliv med flera.

Fritid för alla började som ett projekt inom Kultur & Fritid, Sundsvalls Kommun. Projektet drevs då i samarbete med Landstinget Västernorrlands Barn och Ungdoms habilitering, FUB, RBU, FA, och Solens IF. Projektet pågick under tiden februari 2001 – december 2004. Från och med januari 2005 är projektet en permanent verksamhet under Kultur & Fritid, Ungdomsavdelningen!

Fritid för Alla har som mål att skapa ett bra fritids/kultur utbud för målgruppen. Detta sker tillsammans med fritidsgårdar, bad och idrottshallar, bibliotek, föreningsliv m fl.

Aktiviteter
På Kultur & Fritid/Ungdomsavdelningen arbetar vi med kultur och fritidsverksamhet för ungdomar. Fritid för Alla riktar sig till ungdomar med olika typer av funktionshinder, inkl. utvecklingsstörning. Vår uppgift är att arrangera fritidsaktiviteter för ungdomar med olika typer av funktionshinder. Fritidsaktiviteterna skall vara utformade så att så många som möjligt kan delta utifrån sina speciella behov.

Målgrupp
Fritid för Alla arbetar i första hand med ungdomar 13 -20 år med funktionshinder och som omfattas av LSS. Vi har verksamhet för ungdomar med utvecklingsstörning i olika grader, rörelsehindrade och ungdomar med autismspektra störningar.

Upptagningsområde
Upptagningsområdet är Sundsvalls kommun, i mån av plats och ekonomi även närliggande kommuner.

Kostnader
Deltagaravgifter finns angivna vid de aktiviteter som presenteras. För att inte göra fritidsaktiviteter omöjliga för många att delta i p.g.a. ekonomiska orsaker, försöker vi att hålla deltagaravgifterna så låga som det bara är möjligt.

Kommentera Fritid För Alla

kommentarer

 

Share