Stöd & Hjälp

Fältverksamheten

Fältverksamhet bedriver uppsökande och förebyggande arbete bland ungdomar 13-25 år i riskzon.

Stöd till barn och ungdom

Övrigt stöd som Sundsvalls kommun kan guida dig till…

Ungdomsmottagning

Du som är 13 och inte fyllt 23, kan boka tid hos Sundsvalls ungdomsmottagning. Vi har tystnadsplikt och besöken är gratis.

Ungdomsrådgivning

Vi är till för ungdomar som är mellan 18-24 år som vill ha råd, stöd och vägledning eller bara prata med en vuxen.

Ventilen – vi finns för dig!

Stödgruppsverksamhet för ungdomar med en med beroendeproblematik samt psykisk ohälsa.

Share