Demokratisommarjobbarna undersöker sundsvallsbornas syn på kulturutbudet

Arbetet kring Sundsvalls kommuns nya kulturpolitiska strategi fortsätter. Nu åker åtta gymnasieungdomar ut i stadsdelarna för att samla in tankar och åsikter i en enkät. Vad tycker Sundsvallsborna om stadens kulturliv? Sundsvalls kulturliv har diskuterats både internt inom kommunen och under Läs mer…