Projekt

Vi genomför olika projekt och utbyten med en rad olika länder i Europa med olika teman och inriktningar. Här nedan ser du vad vi gör just nu och vad vi gjort.

Matfors fritidsgård vill minska datortid och stillasittande med ett EU-utbyte

Nio ungdomar från Matfors fritidsgård åker på ett EU-utbyte i Irland under 6 dagar tillsammans med Spanien och Irland med start den 28 augusti 2017.

Portugal 2017 – Into the wild

22 unga från Portugal och Sverige lär sig om ungt ledarskap i EU-projektet, sponsrat från Ersmus+

Share