100 000 kr till Sundsvalls elevråd!

Visste du att ditt elevråd kan söka bidrag för att utveckla elevrådet och/eller utbilda ledamöterna i det?

Med rätt verktyg kan din skolas elevråd påverka er skola och det elevinflytande som finns i den!
Sundsvalls Kommun tycker att elevinflytande är viktigt och därför finns chansen att söka från denna pott.

Vill ditt elevråd söka pengar?
Detta gör ditt elevråd tillsammans med er rektor och skickar sedan in ansökan till CFK på Barn och utbildningsförvaltningen.

Vill ni ha tips och idéer på vad ni kan söka för?
Kontakta Komunnens Demokratisamordnare Pia Fjällmo
via pia.fjallmo@sundsvall.se eller 070-1907881

Dela denna sida