20 ungdomar från Sundsvall och Lissabon lär sig ledarskap med Erasmus+

Hur kommer 10 unga människor från södra Europa klara sig om de placeras i en rural-lantlig miljö i norra Sverige? Och tvärtom, hur agerar 10 unga människor från norra Europa i en urban storstad i södra Europa? Båda grupperna utforskar nu nya världar i syfte att lära sig förstå och leda.

Genom att utforska en ny, främmande miljö, vill Sundsvalls kommun och EU IESA – International Entrepreneurship Sustainability Association, ge ungdomar möjlighet att utvecklas både som person och ledare. Genom sport, dans, filmskapande och andra informella inlärningsmetoder söker deltagarna olika vägar för att förbättra sina ledarkunskaper.

– Våra ungdomar kommer genom praktiska övningar att ställas inför frågor och uppgifter som ”Hur leder jag andra?” och ”hur tar jag kontroll över och leder mitt eget liv?” säger Mona Ströhlein, projektledare, Unga Magasinet.

EUs ungdomsprogram
De unga vuxna är i åldern 16-25 år och ingår i ett projekt inom EUS ungdomsprogram, Erasmus+. I februari är det dags för den första delen av utbytet, Sundsvalls besök i Lissabon. Gruppen blir mottagen av organisationen EU IESA – International Entrepreneurship Sustainability Association och deras ungdomsgrupp.
– I ett längre perspektiv kommer dessa ungdomar och unga vuxna i åldern 16-25 år att fungera som förebilder och hjälpa sina respektive organisationer att förstå behov och styrkor hos ungdomar med en annan kulturell härkomst, ibland även socioekonomiska och missgynnande förhållanden, säger Mona Ströhlein.
På fredag den 24 februari åker hon och ungdomarna till Lissabon.

Projektet INTO THE WILD – Ungt ledarskap i urbana och rurala omgivningar:

25 februari – 4 mars
Ungdomsutbyte del 1: Sundsvall besöker Lissabon med 10 ungdomar, 2 volontärer och 3 ledare.

9 maj
EU-dagen Unga Magasinet. Projektets deltagare berättar om sina erfarenheter från första delen av EU-utbytet.

8 – 15 augusti
Ungdomsutbyte del 2: Lissabon besöker Sundsvall med 10 ungdomar och 3 ledare.

Augusti
Några av deltagarna berättar om sina erfarenheter på Västernorrlands årliga kick-off konferens för fritidsledare och annan berörd personal.

Oktober
Slut på projektet – redovisning till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Läs mer om projektet

Dela denna sida