Bredsands Fritidsgård är kvalitetsgranskad och certifierad

Bredsands Fritidsgård har blivit kvalitetsgranskad enligt det kvalitetsverktyg som ungdomsavdelningen tillsammans med många andra kommuner använder.

Verktyget heter Qualis och ungdomsavdelnnigen har arbetet med granskningar av fritidsgårdarna sedan 2008.

Vi är stolta och glada över att Bredsands fritidsgård har blivit certifierade och gratulerar personal och besökare till en bra verksamhet.

Bifogad fil:
Granskningsrapport Bredsands fritidsgård Sundsvall.pdf

Relaterade inlägg

Share