Brobyggarprojektet i Skönsberg är nu i full gång

Under tisdag den 25 november hade de Öppet Hus där de bjöd på fika och berättade om Wejdans Derkys målarskola. Man fick där möjlighet att umgås, fika och anmäla sig till en kostnadsfri studiecirkel i konst och måleri.

Projektet ägs av Skönsbergstrygghetsgrupp och anställd projektledare är Berivan Mohammed. Projektet startade september 2014 och avslutas december 2015.

Ritlinjerna för projektet är att Samordna aktiviteter för att skapa en helhet av de aktiviteter som redan finns i Skönsberg – föreningsliv, företagarförening, trygghetsgrupp och alla aktörer och boende i området. En ökad valfrihet vad gäller fritidsaktiviteter samt socialt stöd. Öppna upp för en ökad föreningsverksamhet, som ska stärka individerna i området.

På projektets facebooksida säger man så här:
“Projektet har ett antal principer som all verksamhet och alla initiativ förhåller sig till. Ett är att projektet skall vara ett temporärt stöd, därför startar projektet inga egna projekt. All verksamhet sker istället i samarbete med andra redan befintliga aktörer i området eller aktörer som har ett intresse av att etablera sig i området. På så vis garanterar vi att verksamheten inte dör ut när projektet ska avslutas utan lever vidare genom andra initiativtagare och aktörer i bostadsdelen.

Ett annat viktigt förhållningssätt är att lyssna in de behov och de önskemål som finns i stadsdelen. Vi lyssnar in behovet, vi lyssnar in de utmaningar som finns och drar tillsammans med aktörer på plats slutsatser kring vilka insatser som är viktiga. På så sätt undviker vi ett ovanifrån/utanför perspektiv som riskerar att vara relevant för sin egen målgrupp. Vårt tredje förhållningssätt är att vi vill bygga broar både till vårt bostadsområde och ut ur vårt bostadsområde.

Vi vill fortsätta utveckla alla positiva krafter som finns i vårt närområde och berätta om hur fantastiskt Skönsberg är men vi är också måna om att lära känna och ta del av allt fantastiskt som finns i vår kommun och vår region. Vi välkomna alla till oss och är samtidigt nyfikna och intresserade av att ta oss ut och bredda våra möjligheter till kultur, fritidsaktivitet med mera.

Målgruppen för projektet
Målgruppen för projektet är en vid grupp. Den beskrivas som alla som bor, arbetar, vistas eller är intresserade av att få stadsdelen Skönsberg att utvecklas. Projektet har ett intresse av att sammarbeta med alla goda krafter som vill verka i området. Vår målsättning är att aktivera civilsamhället, offentligverksamhet, religösa samfund, näringslivet med flera. Vi tror att bäst resultat når vi när vi samverkar och skapar en medvetenhet kring att det är tillsammans vi kan utveckla vårt bostadsområde.
Vi har dock en grupp som är prioriterad och det är gruppen barn mellan 3-13 år. vi anser att det finns ett stort behov av att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter för dessa barn. Men barnen når vi givetvis via föräldrar, syskon, grannar med flera. Därmed blir vår målgrupp rätt bred.

Vision
Samordna aktiviteter för att skapa en helhet av de aktiviteter som redan finns i Skönsberg – föreningsliv, företagarförening, trygghetsgrupp och alla aktörer och boende i området. En ökad valfrihet vad gäller fritidsaktiviteter samt socialt stöd. Öppna upp för en ökad föreningsverksamhet, som ska stärka individerna i området.”

 

Vill man veta mer om Brobyggarprojektet kan man kontakta Berivan Mohammed
Berivan.mohammed@sundsvall.se och läsa mer på deras facebooksida.

Relaterade inlägg

Share