Dags för 7:e Demokratidagen! – en möjlighet för ungas röster i uppstarten av det kommande valåret!

På torsdag den 8 februari är det dags för sjunde upplagan av Demokratidagen. Här kan du som är ung i Sundsvall både fråga och diskutera med politiker och tjänstmän. om frågor som är viktiga för dig. Sveriges Ungdomsråd deltar och håller en inspirationsföreläsning om demokrati och ungas inflytande samt en workshop i att samtala och argumentera.

Som en extra happening under Demokratidagen kommer våra partier som är invalda i kommunfullmäktige att delta i ”Heta stolen” på scenen i Kulturmagsinet. Tillfället då du som ungdom kan ställa frågor direkt till den lokala politiken.

Det finns en stor andel unga idag som är engagerade och brinner för olika frågor. Demokratidagen lockar därför ett stort antal deltagare.– alla platser är bokade. Vi ser fram emot en dag med många spännande samtal och diskussioner, säger Pia Fjällmo Demokratisamordnare vid ungdomsavdelningen Sundsvalls Kommun.

Workshops
Demokratidagen 2017 är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag.
 – Fler ungdomar får på det här sättet chansen att delta och säga vad de tycker i just ”sina” frågor, säger Pia Fjällmo.
Som deltagare väljer man två av totalt åtta ”workshops” där fritid, trygghet, skola, hälsa, arbete, valet 2018 är några av dessa områden. Demokratidagen grundar sig i den LUPP-undersökning som görs i vår kommun vart 3:e år för alla elever som går i år 8 i grundskolan och år 2 på gymnasiet.

Elevhälsa, Polis, Fältassistenter, Arbetsförmedlingen och Mitthem
I samtalen om skolmiljö, hälsa och elevinflytande medverkar dessutom personal från Elevhälsan och i samtalen om trygghet kan du bl.a. prata direkt med Polisen och Fältassistenter verksamma inom kommunen. När det gäller frågor som rör arbete och framtid så finns bl.a. Arbetsförmedlingen och Mitthem med i samtalen med ungdomarna.

Det som kommer fram under dagen skrivs ner och skickas sedan vidare till politiker och berörda förvaltningar som kan använda kunskapen som grund för planering, beslut osv.

Sveriges Ungdomsråd föreläser
Demokratidagen bjuder som sagt var på både inspirerande föreläsning och workshop inom retorik.
 – Nadine Jazzar och Felicia Linsér kommer att lyfta fram om ungdomars demokratiska rättigheter, ge tips på vägar för ungas inflytande och ungas engagemang, säger Pia Fjällmo.
 

Demokratidagen
8 februari, 08.30-16.00, Kulturmagasinet

För mer information, vänligen kontakta:
Pia Fjällmo, Demokratisamordnare Sundsvalls kommun, 060-19 17 89, 070-190 78 81 eller pia.fjallmo@sundsvall.se
Arianne Sundman, Kommunfullmäktiges ordförande, 060-19 27 27, 0706243211 eller arianne.sundman@sundsvall.se

Relaterade inlägg

Nu får ungdomar tycka till om hur man kan använda gamla Nave...
besök 980
Navet i Sundsvall ska bli något nytt! En mötesplats med tillfällig design, konst eller kultur. Vad ska finnas på platsen? Nu bjuder Sundsvalls kommun ...
Sundsvalls tredje ungdomsfullmäktige startar upp
besök 976
Välkommen till en kick-off med elever och politiker. För tredje året i rad startar Sundsvalls kommun upp ett ungdomsfullmäktige med fyra deltagande sk...
Unga + politiker = Sant
besök 1016
8 ungdomar har under 3 veckor i sommar sommarjobbat i ”Demokratiprojekt 2017”. Ett av deras uppdrag under detta sommarjobb var att planera och genomfö...
SMS Panelens första fråga sammanställd!
besök 0
Är du nyfiken på sammanställningen för 1:a frågan till SMS Panelen. Gå in och titta och läs mer under fliken "Våra frågor till panelen!" Snart kommer ...
Share