Demokratisommarjobbarna undersöker sundsvallsbornas syn på kulturutbudet

Arbetet kring Sundsvalls kommuns nya kulturpolitiska strategi fortsätter. Nu åker åtta gymnasieungdomar ut i stadsdelarna för att samla in tankar och åsikter i en enkät. Vad tycker Sundsvallsborna om stadens kulturliv?

Sundsvalls kulturliv har diskuterats både internt inom kommunen och under öppna dialogmöten sedan i våras. En ny kulturpolitisk strategi håller nämligen på att tas fram och den kommer att forma framtidens kulturutbud.
– Med hjälp av Demokratisommarjobbarna får vi nu ett ännu bredare och mer mångfacetterat underlag, säger Evelina Wesslén, utredare, Sundsvalls kommun. Demokratisommarjobbarna åker ut till stadsdelarna och möter alla sorters människor i olika åldrar och av olika nationaliteter.

Hela Sundsvall
Hittills har ungdomarna varit i centrum, Birsta, Liden, Nacksta, Sundsbruk, Sörberge, Njurundabommen och Ljustadalen.
– Nu ska vi till Kovland, Haga, Stöde och Kvissleby, berättar Linnea Solander, en av demokratisommarjobbarna. Hon och Amanda Cederberg, Hanna Lind, Hamed Amiri, Henry Nyberg, Lovisa Eriksson, Algot Lindblad och Ylva Carlsson tycker att det verkar som att de flesta är positiva till kulturen och tycker att det finns ett bra utbud.
– En del äldre menar dock att det borde finnas fler sittplatser på olika arrangemang, för de kan inte stå hela tiden, berättar Linnea.
– Och så har vi sett att många tycker att de får för lite information och har svårt att veta vad som händer. Det önskar att få en folder eller broschyr hemskickat.

Positiva och nyfikna
Arbetet har hittills gått bra, och många har stannat upp för att svara på frågorna. Det verkar dock vara enklare att få kontakt och prata utanför stan, än i centrum.
– Men det beror nog mest på att folk kanske har mer bråttom på dagarna inne i stan. Det är lite lugnare utanför, berättar Linnea Solander.

– Det är roligt att prata med människor och höra vad de tycker. Var inte rädda för att komma fram, hälsar de alla.

Tänka strategiskt
– Det är jättebra att vi tack vare demokratisommarjobbarna får in så många synpunkter, säger Evelina Wesslén, utredare. På lång sikt hjälper det oss att skapa ett kulturliv med ett bra utbud av aktiviteter.

Förslaget ska behandlas i kultur- och fritidsnämnden under hösten, och därefter kommer det att fattas ett beslut i Kommunfullmäktige, våren 2017.

För mer information
Vänligen kontakta Evelina Wesslén, utredare, tel: 072-146 86 36, eller Pia Fjällmo, demokrati- och medborgarfrågor på Ungdomsenheten, tel. 070-1907 881, eller Linnea Solander, demokratisommarjobbare, på tel. 070-2110740.

Kulturpolitisk strategi, fakta
Sundsvalls kommun arbetar för att skapa ett kulturutbud efter kommunmedborgarnas önskemål. Därför genomfördes en Kulturvaneundersökning 2015, som sedan analyserades och ligger till grund för arbetet med diskussioner och dialogmöten, som påbörjades under våren 2016. Utredarna har även åkt ut via Mobibblan för att insamla material, och nu är det alltså Demokratisommarjobbarna som genomför denna enkät.
Du kan läsa mer om arbetet på http://www.sundsvall.se/kulturpolitiskstrategi

Dela denna sida