SMS Panelen

Sundsvalls kommuns SMS-Panel riktade sig till ungdomar mellan 15-25 år under åren 2017-2019.

Vi har från och med 1 november 2019 valt att avsluta vårt arbete med SMS-Panelen för att koncentrera vår arbete med ungas påverkansmöjligheter till andra demokrativerktyg.

Hur arbetade vi med panelen?
En gång i månaden ställde vi en fråga till ungdomar som man enkelt svarade på helt anonymt!
Någon gång per år bjöd vi in till en fysisk återträff där vi tog upp de senaste frågorna och alla svar som kommit in.

Se vilka frågor som har skickats ut i SMS-Panelen!

Fråga 22: Period 3 - 10 juni. 25 svarade av 270 möjliga

I LUPP-undersökningen som genomförts bland ungdomar i Sundsvall ser man att många unga önskar fler badplaster i vår kommun.

Fråga 1:
Var tycker du att det saknas en badplats i Sundsvall?

Fråga 2:
Vilken badplats brukar du oftast besöka under sommaren?

Läs sammanställningen


Fråga 21: Period 5 - 15 maj. 54 svarade av 289 möjliga

Sundsvalls kommun bedriver ett långsiktigt arbete kring normförändringar för unga i Sundsvall som heter Normsken. Syftet med detta normarbete är att öka tryggheten för unga i vår kommun. Normsken skulle vilja få en bild över vilka normer som påverkar unga negativt i deras vardag.

FRÅGA:
Vilken/vilka av följande normer påverkar dig negativt på något sätt i din vardag.

  1. Kroppsstorlek               39 st
  2. Funktionalitet                10 st
  3. Sexualitet                     12 st
  4. Kön                               18 st
  5. Könsidentitet                14 st
  6. Etnicitet                        5 st
  7. Språk                            3 st
  8. Hudfärg                         5 st
  9. Socioekonomi/klass     20 st             
   En kommentar var – ”Folk i Bredsand samt Nacksta anses vara ”tattare”, missbrukare och låginkomsttagare”
  10. Geografisk plats           16 st (t.ex. var du bor)
  1. Utbildning                     7 st
  2. Ålder                             11 st
  3. Tro                                4 st
  4. Religion                        1 st
  5. Annan norm                  3 st               
   - Popularitet

       - Nyanställd på jobbet 
       - Psykisk ohälsa


Fråga 20: Period 27 februari - 6 mars. 60 svarade av 289 möjliga

Sportoteket är en modell för gratis utlåning av sport- och fritidsutrustning för ungdomar upp till 25 år i kommunen. Sportoteket kommunicerar idag via Facebook samt hemsidan. Eftersom du är ung och är vår viktigaste målgrupp så undrar vi…

FRÅGA:
Om Sportoteket ska nå dig så är det viktigt att ni finns på följande sociala medier?

 1. Facebook = 40 st
 2. Snapshat = 18 st
 3. Instagram = 50 st
 4. Twitter = 2 st
 5. Facebook messenger = 11 st
 6. Skype = 0 st
 7. Kik = 0 st

Fråga 19: Period 19-26 december. 22 svarade av 297 möjliga

Trygga Sundsvall, som gör insatser för att öka tryggheten i vår kommun, har påbörjat ett arbete kring att motverka nätmobbing bland unga.

FRÅGA:
Vad anser du att man kan göra för att motverka nätmobbning bland unga? Vad kan unga göra? Vad kan vuxna göra?

Några exempel på svar:

 • Genomför en utbildning i skolan. Ungefär som Risk 1 för B-körkort. Gör ett avskräckande exempel, visa upp hur många som faktiskt tar självmord pga mobbning. Ansvaret bör ligga hos de vuxna, men tyvärr är det andra unga som får lära varandra. Det är helt bakvänt.
 • Jag tror inte att kommunen kan göra så mycket om det men det som kan göras är att göra så att om lärare upptäcker näthat att det då verkligen reagerar.
 • Föreläsa om konsekvenserna på grundskolor.

Se hela sammanställningen


Fråga 18: Period 19-26 november. 26 svarade av 296 möjliga

Sundsvalls Stadsbiblioteket håller på att bygga ny webb. De vill veta vad ungdomar skulle vilja se på deras nya webb.

FRÅGA:
Vad skulle du vilja hitta på Sundsvalls stadsbiblioteks webb? Vad skulle du bli positivt överraskad av?

Några exempel på svar:

 • Jag skulle vilja att all information ni har på er hemsida är lättillgänglig, så som databaser, fotoalbum osv. Jag skulle också vilja att alla era sociala medier och andra hemsidor som rör biblioteket som t.ex. Ungdomskuttern finns länkat på er första sida så att man lätt ser dom.
 • Lästips, nyheter, snart tillgängliga böcker att låna. Öppettider, evenemang
 • Någon form av slumpmässig eller enkätliknande som kan tipsa en om en bra bok

Se hela sammanställningen


Fråga 17: Period 21-28 september. 26 svarade av 296 möjliga

Höstlovet!

FRÅGA:
Undomsavdelningen Sundsvalls Kommun håller på att planera aktiviter och evenemang som kommer ske i Sundsavall för unga i åldern 12-25 år under vecka 44 (höstlovet). Har du idéer eller förslag på aktiviteter, evenemang m.m. till denna vecka?

Några exempel på svar:

 • Konsert
 • Knappverkstad och allmänt pyssel på kulturmagasinet, bokcirkel, klädbytardagar
 • Någonting mer så som ungdomsfesten på himlabadet

Se hela sammanställningen


Fråga 16: Period 15-19 juni. 73 svarade av 237 möjliga

Gratis glass!

FRÅGA: Sommaren börjar snart!!! Så vår fråga till panelen var - Gillar du glass?

Svar:
Ja = 93 %
Nej = 7 %

Om man svarade JA så fick man en gratis glass om man visade upp via sin mobil att man är med i SMS Panelen. Glassutdelning skedde tisdag 19 juni kl. 16.00–18.00 utanför Unga Magasinet
Tog man med en kompis eller fler som ville gå med i SMS panelen så fick de också en gratis glass!


Fråga 15: Period 16-23 maj. 37 svarande av 237 möjliga

Sundsvalls Kommun samverkar med Stadsutveckling i Sundsvall AB. De arbetar med att försöka bli årets stadskärna 2021. I samband med detta så vill man ta del av vad ni ungdomar vill ha i centrum, för att kunna göra en attraktiv stadskärna.

FRÅGA: Vad skulle du vilja att det finns i centrum av Sundsvall?

Svar:
Då svaren var i fritext har vi valt att visa det i bifogade svarsdokumentet.


Fråga 14: Period 3-10 april. 71 svarande av 237 möjliga

FRÅGA: Vilken/vilka områden/frågor skulle du vara intresserad av att tycka till om i SMS Panelen? Svara med en/flera siffror eller i fritext för svarsalternativet ANNAT.

1. Skola = 60 %
2. Hälsa = 48 %
3. Fritid = 41 %
4. Trygghet = 39 %
5. Inflytande för unga = 33 %
6. Arbete = 48 %
7. Miljö/Hållbarhet = 48 %
8. Annat = 10 %

Annat:

"Jag skulle gärna diskutera lägenheter för unga! Det finns så få lägenheter i Sundsvall som ungdomar faktiskt kan ha en chans att flytta till. Dom bygger väldigt mycket lägenheter just nu men priset gör att bara äldre eller dom som har en hög inkomst kan flytta dit."

"På svarsalternativet 8 tycker jag att det skulle vara intressant om det uppkom "filosofi frågor" i sms panelen. Alltså typ de stora frågorna i livet och universum."

"Bostad, kollektivtrafik, stadsplanering."


Fråga 13: Period 13-20 feb. 19 svarande av 200 möjliga

Busstationen Navet kommer inte längre att fungera som Sundsvalls busstation när stadstrafiken får nytt hållplatsläge år 2019. Istället blir det en mötesplats för tillfällig design, konst och kultur… ett Navet Temporärt

FRÅGA: Hur skulle Navet Temporärt kunna bli din favoritmötesplats? Vem skulle du vilja möta där och vad skulle du vilja göra på den platsen? Svara med ett fritextsvar!

Här är några exempel på svar!

 • Träffa kompisar, och ett privat mötesrum för 2.
 • En kombination av samhällsorientering, event med föreläsningar, lokal konst/design, möjlighet att prova på saker, café. Vill möta olika yrkesroller där och få en bra inblick om vuxenlivet, typ 18-21-verksamhet. Bra pluggställe.
 • Jag skulle vilja se att navet var rökfritt, hade många sittplatser med plats för t ex dans, konst eller musik. Att det ska kännas tryggt är en viktig del för mig och man ska kunna visa kreativitet. Man ska kunna känna att så många etniciteter som möjligt är en del av navet. Skulle vara bra om det fanns fler soptunnor så det inte blir så skräpigt och fult snabbt.
 • Jag tycker att det borde bli en park som man har solstolar i och plats för tex picknick.

Läs alla svar här!


Fråga 12: Period 11-18 jan. 76 svarande av 200 möjliga

Öppettiderna på Sportotekets utlåningar är viktiga att de blir rätt för de som ska komma och låna. Sportoteket finns nu i Skönsberg, Sallyhill och i Ljustadalen. För att planera rätt med Sportotekens öppettider så undrar vi:

Vilka tider är viktigast för dig? Vi vill att du gör 2 val!

 1. Viktigast för mig med öppet eftermiddagar 15.00–17.00
 2. Viktigast för mig med öppet längre än 17.00
 3. Viktigast för mig med öppet kring lunchtid 11.00–13.00
 4. Viktigast för mig med öppet morgon 07.00-09.00
 5. Viktigast för mig med öppet lördag 09.00-12.00

Resultat:

1 = 17 %
2 = 46 %
3 = 5 %
4 = 3 %
5 = 29 %


Fråga 11: Period 2-8 jan. 62 svarande av 200 möjliga

Sportoteket har nu snart alla våra tre utlåningar öppna. Skönsberg och Sallyhill är öppna nu och Ljustadalen invigs i början av januari..

Vilken av dessa skulle du föredra att låna vid om du skulle göra ett lån?

 1. Skönsberg (Skönsbergsvägen 44)
 2. Sallyhill (Sallyhillsvägen 9B)
 3. Ljustdalen (Söndagsvägen 4)

Resultat:

1 = 52 %
2 = 34 %
3 = 14 %


Fråga 10: Period 21-26 dec. 30 svarande av 200 möjliga

2018 är det VALÅR!

FRÅGA:
Sundsvall kommun är intresserad av att veta var unga är på fritiden för att kommunens valinformatörer ska vara på rätt ställen för att kunna nå ut till så många unga väljare som möjligt med information om valet, Hur och var man röstar m.m. Tänk både vår, sommar och höst!

Svar:
Centrum, Stenstan, Birsta City, Torget, Unga Magasinet, Espressohouse, Kulturmagasinet, Hamnen, Skolan, IN-gallerian, Biografen, Strike Club, Internet och sociala medier, Gymet, Fritidsgården, Opalen Njurunda, Caféer, Navet, Norra och Södra Berget, Biblioteket, Hagakyrkan, Elimkyrkan, Danceworld, MIUN, Badställen och stränder, runt Sidsjön, Fotbollsplaner och Basketkorgar, Sidsjöbacken och Skönviksbacken, Allmänna parker.


Fråga 9: Period 13-19 nov. 93 svarande av 200 möjliga

Kommunens miljöstrateg och energi- och klimatrådgivare ställer denna fråga till dig. Resultatet kommer att användas som underlag i planering av kommunens miljöarbete.

FRÅGA: Vad tycker du är svårast att göra för att minska din klimatpåverkan?

 1. Åka buss eller samåka i stället för att ta bilen = 6%
 2. Gå och cykla mer = 9%
 3. Byta till en bil som släpper ut mindre CO2 = 18%
 4. Äta mindre rött kött = 14%
 5. Minska matsvinnet = 9%
 6. Använda el och värme mer sparsamt = 23%
 7. Shoppa mindre = 6%
 8. Handla mer begagnat = 15%

Fråga 8: Period 17-23 okt. 66 svarande av 200 möjliga

Vuxenutbildningen, Sundsvalls Kommun, undrar vad som är den främsta förutsättingen till att man tar steget att börja studera/fortätter att studera. Ditt svar hjälper deras studievägledare i arbetet att ge stöd till blivande studenter eller de som redan studerar.

Om du skall börja studera/fortsätta studera. Vad är viktigast för dig?

 1. Närhet till utbildningslokal = 6 %
 2. Studiemiljö = 18 %
 3. Kompisar = 6 %
 4. Flexibel studieform (platsbunden, distans, heltid, deltid) = 20 %
 5. Stöd av lärare/personal = 20 %
 6. Anpassade studieformer riktade mot yrke = 9 %
 7. Ekonomi/ersättning = 15 %
 8. Eget alternativ (skriv ett kortfattat svar) = 6 %
 • Hjälp med bostad nära universitetet
 • Att jag känner att jag lär mig mycket
 • Vad det är för utbildning
 • Möjlighet till bra boende

Fråga 6 och 7: Period 18 - 24 sep. 57 svarande av 197 möjliga

FRÅGA 1 - Hur viktigt är det med simhallar för dig?
Gradera med siffrorna 1-6 (1=lite och 6=mycket)

FRÅGA 2 - Hur ofta det senaste året har du besökt en simhall i Sundsvalls Kommun?
Ange någon av bokstäverna A-F: A. Flera gånger i veckan. B. Någon gång i veckan. C. Någon gång i månaden. D. Någon gång per kvartal. E. Någon gång per år. F. Besökte för första gången

Svarsstatistik:
38 st svarade på både fråga 1 och 2. Här följer deras svarsstatistik:
Fråga 1: 1 = 5 %, 2 = 24 %, 3 = 34 %, 4 = 18 %, 5 = 11 %, 6 = 3 %

Fråga 2: A = 3 %. B = 3 %. C = 18 %. D = 42 %. E = 31 %. F = 3 %

19 st svarade bara på fråga 1 och INTE fråga 2. Här följer deras svarsstatistik:
Fråga 1: 1 = 0 %, 2 = 5 %, 3 = 16 %, 4 = 53 %, 5 = 26 %, 6 = 0 %


Fråga 5: Period 22 - 30 juni 2017. 64 svar av 90 möjliga.

Sportoteket (gratis utlåning av fritids- och idrottsutrustning) etableras av Sundsvalls Kommun på tre platser under 2017.
Om du skulle besöka Sportoteket, vilka öppettider skulle då passa dig allra bäst?

1. Vardag kl. 08-11 = 1 %, 2. Vardag kl. 14-17 = 20 %, 3. Vardag kl. 16-19 = 59 %, 4. Lördag kl. 09-12 = 20 %


Fråga 4: Period 18 - 25 maj 2017. 56 svar av 90 möjliga.

Sundsvalls Kommun har samlat in synpunkter från unga om studier och arbete.

Hur tror du att en gymnasieexamen (klarat alla kurser i gymnasiet) påverkar möjligheterna att få ett jobb?
Svar gavs genom att gradera med siffrorna 1-6 (1 = lite och 6 = mycket)

Resultat: 1 = 2 % , 2 = 3 %, 3 = 0 % , 4 = 23 % , 5 = 38 % , 6 = 34 %

Möjligheten fanns att bidra med fler synpunkter kring studier och arbete för unga via en enkät
Här kan du ta del av statistiken från den enkäten.


Fråga 3: Period 5 - 12 maj 2017. 72 svar av 89 möjliga.
Om det skulle arrangeras en sommarjobbsmässa för unga i Sundsvall skulle du då besöka den?

Svar! 63 % ja, 11 % nej, 26 % vet ej


Fråga 2: Period 13 - 21 april 2017. 58 svar av 89 möjliga.
Om du har sökt sommarjobb i år, hos vilken/vilka har du då sökt sommarjobb?

Svar! 57 % Sundsvalls Kommun, 29 % Landstinget Västernorrland, 43 % privat, 21 % inte sökt alls


Fråga 1: Period 8 – 17 mars 2017. 51 svar av 83 möjliga.
Vilka kanaler ska kommunen använda för att du som ungdom ska kunna ta del av information/utbud/verksamhet på bästa sätt?

Svar! Facebook 51%, Instagram 37%, Snapchat 35%, SMS 29%, Hemsidor 28%, Affischer 28%, Epost 20%, Twitter 4%.

Samtidigt blev de erbjuden av att svara på en fördjupad enkät.
10 % valde detta alternativ. Läs sammanställningen här.


 

Har du frågor om panelen?
Kontakta: Pia fjällmo, Tel: 060-191789, 070-1907881

streck