Unga Krafter

Sundsvall har många ungdomsdrivna föreningar och intressegrupper som gör grymt bra verksamheter och evenemang för andra unga. Via Unga Krafter kan du ta del av vad dessa föreningar har på gång!!!

Unga krafter…. ungdomsdrivna föreningar med power och engagemang!!!

 

Föreningar som ingår i Unga Krafter

 

UBUNTU – Tillsammans i psykisk hälsa
Föreningen ubuntu är en ideellförening för ungdomar/ unga vuxna mellan 13-30 år som har en relation till psykisk ohälsa. Här kan du få gemenskap, samhörighet och en träffpunkt att få andas ut och bara vara dig själv.
Ubuntu har medlemsträffar en gång i veckan och är huvudarrangör för projekt INSIDAN som håller föreläsningar ca en gång i månaden.

Adress: Norra Järnvägsgatan 24
Mitt i veckan träff: onsdagar 17.00-20.00
Epost: foreningenubuntu@gmail.com
Instagram: @foreningenubuntu
Facebook: https://facebook.com/foreningenubuntu


Tjejjouren Skogsrå
En förening som lyfter frågor om tjejers rättigheter, psykisk ohälsa och våldsprevention. Varje vecka stöttar och lyssnar våra volontärer på tjejer och icke-binära genom jourchat och telefon. En kan alltid vara helt anonym när en pratar med oss!

Hemsida: http://tjejjourenskogsra.se/


Nakama-kai
En ideell förening som fokuserar på att anordna aktiviteter och evenemang inom det breda temat östasiatisk populärkultur. Vi håller till i Sundsvall, men har medlemmar från norr till söder. Vi gör aktiviteter som handlar om allt ifrån manga, anime, cosplays, filmer, spel, och musik. Vi är en ideell förening som drivs av en engagerad styrelse på nio personer.

Hemsida: www.nakamakai.se
Facebook: https://facebook.com/forening.nakamakai


Skeva livet
En förening som med hjälp av främst teatern – men även andra scenuttryck – vill föra fram budskap och behandla samhällsangelägna ämnen. Fokus ligger på det egenskapade, det minimalistiska och det som engagerar. Föreningens grundare är en ung frilansande skådespelare, producent, skribent och estradpoet i Sundsvall som heter Linn Fjällmo Vestin, som tidigare skrivit och framfört sina egna monologer, främst inför skolor och ungdomsinriktade grupper.

Hemsida: http://skevalivet.wixsite.com/fjallmo
Facebook: https://www.facebook.com/linnfjallmovestin/
Blogg: http://nouw.com/skevalivet
Scenkonsportalen: Hemsida
Instagram: https://www.instagram.com/linnfjallmo/


Sundsvall Demolition rollers
Vi är Sundsvalls roller derby lag. Roller Derby är en fullkontaktsport med tacklingar och blockeringar som utförs på traditionella rullskridskor, quad skates. Vi är en relativt ny och liten förening, med ett 20-tal aktiva medlemmar i från 16 år och uppåt. Varje termin startar vi ett nybörjarprogram för nya åkare. Vi har ett tävlingslag som precis börjat spela matcher. För att få spela match krävs det att du klarat ett åk- och regeltest. Roller derby är en av de snabbast växande sporter för kvinnor och transpersoner i Europa.

Facebook: 
https://facebook.com/SundsvallDemolitionRollers
Hemsida:
http://www.sundsvallrollerderby.se/


CreatiX-Gaming
Grundades mars 2015 och hade som mål att starta en community för spelintresserade ungdomar. De som grundade förening fick idé att starta ett projekt i spelvärlden eftersom det inte hade funnits förut i det området som de bor i. Föreningens styrelse har alltså uppgift att arrangera olika evenemang och högsta prioritering är nu LAN-partys. Styrelsen har påbörjat ett projekt, att öppna en eller flera CS:S/CS:GO serverar.

Facebook: https://www.facebook.com/CreatiXGaming/


Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU
En ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik. Organisationen är partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.

Facebook: https://www.facebook.com/rfsuvasternorrland


Insidan
Ett projekt i Föreningen Ubuntus regi, i samarbete med olika föreningar, organisationer och volontärer som lyfter ungas psykiska hälsa med hjälp av tema-evenemang som föreläsningar, workshops och olika former av kulturyttringar.
Vid alla evenemang finns en relevant stödorganisation närvarande.

Insidan ska vara opinionsbildande för att lyfta tabun runt psykisk ohälsa. Vi vill informera om ämnet, både till drabbade och till folk utan kunskap, för att få igång diskussioner och skapa acceptans.

Facebook: https://www.facebook.com/insidan2016/


Sundsvalls Fenixorder
En förening för Harry Potter-intresserade i Sundsvall, som anordnar diverse magiska evenemang från trekampsturneringar och baler till workshops och filmmaraton.

Facebook: http://facebook.com/sundsvallsfenixorder
Epost: sundsvallsfenixorder@hotmail.com


Popkollo Sundsvall
En ideell förening, driven av ungdomar som riktar sig mot musik. Vår största uppgift under året är att arrangera musikläger på somrarna för tjejer och transpersoner mellan 12-16 år.
Anledningen till att vi finns och gör detta är för att vi vill främja ett mer jämställt musikliv i Sundsvall och skapa en trygg plats där en kan få prova på att spela olika instrument, i band, utifrån sina egna kunskaper och förutsättningar.

Facebook: https://www.facebook.com/popkollosundsvall 
Youtube: Popkollo Sundsvall
Instagram: Popkollo Sundsvall
Hemsida: www.popkollo.se

 

 

 

Dela denna sida