En välbesökt demokratidag

Runt 150 gymnasieungdomar besökte demokratidagen som Ungdomsavdelningen anordnade under torsdag 13 februari på Quality Hotel.

2014 är ett supervalår, det ville vi naturligtvis uppmärksamma unga och förstagångsväljare på. Dessutom hade LUPP 2012 nyligen publicerats. Dagen syftade till att skapa ett forum för samtal om framtiden utifrån hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag.

Vi bjöd in unga och politiker under två halvdagar för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala. Dessutom var det just mötet med politiker som rankades allra högst av besökarna i utvärderingen av Demokratidagen 2013!

Socialt flöde (#duharmakten)

Här nedan kan du följa det sociala flödet under dagen…

Twitter


Instagram

Bilder från dagen

[srizonfbalbum id=2]

Relaterade inlägg

SMS Panelens första fråga sammanställd!
besök 0
Är du nyfiken på sammanställningen för 1:a frågan till SMS Panelen. Gå in och titta och läs mer under fliken "Våra frågor till panelen!" Snart kommer ...
Stort intresse för Demokratidagen
besök 1150
På torsdag den 23 februari är det dags för sjätte upplagan av Demokratidagen. Här kan du som är upp till 25 år både fråga och diskutera med politiker,...
Nu kan unga i Sundsvalls kommun sms:a direkt till politiker ...
besök 1887
Sundsvalls kommun har skapat en ny sms-tjänst för att enkelt kunna ta del av ungas åsikter i olika frågor. –Med”sms-panelen” kan vi politiker och t...
Demokratidagen 2017
besök 2137
En dialogdag i Kulturmagasinet för unga och politiker i Sundsvalls kommun Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplev...
Share