En välbesökt demokratidag

Runt 150 gymnasieungdomar besökte demokratidagen som Ungdomsavdelningen anordnade under torsdag 13 februari på Quality Hotel.

2014 är ett supervalår, det ville vi naturligtvis uppmärksamma unga och förstagångsväljare på. Dessutom hade LUPP 2012 nyligen publicerats. Dagen syftade till att skapa ett forum för samtal om framtiden utifrån hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag.

Vi bjöd in unga och politiker under två halvdagar för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala. Dessutom var det just mötet med politiker som rankades allra högst av besökarna i utvärderingen av Demokratidagen 2013!

Socialt flöde (#duharmakten)

Här nedan kan du följa det sociala flödet under dagen…

Twitter


Instagram

Bilder från dagen

[srizonfbalbum id=2]

Relaterade inlägg

Share