Delta i planeringen av Sundsvalls framtid!


Delta i planeringen av Sundsvalls framtid! Översiktsplan Sundsvall 2021

Under 2011-2012 har vi haft ett 50-tal dialogmöten med olika grupper för att samla idéer och underlag till kommunens nya översiktsplan. Alla kommunens förvaltningar och bolag har också bidragit på olika sätt. Nu finns ett förslag framme för Sundsvalls utveckling och framtida mark- och vattenanvändning.

Vi vill gärna höra dina synpunkter på kommunens förslag!

Kom och tyck till!!

 


Plats: Unga Magasinet Packhusgatan 4 Sundsvall
Datum: 12 mar 2013
Tid: 16.30 - 18.30

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall
Dela denna sida