1611 unga röster


Nu är det dags för återkoppling av LUPP-2015 till UNGA i Sundsvall… både för de ungdomar som deltog och gjorde enkäten under hösten 2015 (skolår 8 och år 2 gy) samt alla andra unga i Sundsvall!

OBS! Evenemanget denna kväll är öppet för unga i åldern 13-25 år.

Sheila Zimic från Kommunförbundet Västernorrland kommer att hålla en genomgång av Sundsvalls LUPP-rapports resultat. Vad har de 1611 ungdomar som deltog i enkäten svarat? De LUPP-områden som kommer att belysas denna kväll är trygghet, skola, hälsa, fritid och politik/inflytande.

Gratis fika!

pdf-30inbjudan-1611-unga-roster-unga

Kontaktperson: Pia fjällmo pia.fjallmo@sundsvall.se

 


Datum & Plats

Datum/Tid: 6 okt 2016, ( 17:00 - 19:00 )

Plats: Unga Magasinet, Packhusgatan 4, Sundsvall

Kategori:

Mer info:

Spara i min kalender
0 iCal

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall