Afternoon tea


Ett nätverk för unga föreningar och organisationer…

Har ni problem att värva nya medlemmar? Hur gör man för att medlemmar ska stanna kvar i verksamheten?

Under våren kommer unga föreningar/organisationer i Sundsvall att erbjudas att delta i en serie av träffar utifrån mötesformen Afternoon tea. Syftet med dessa träffar är att föreningar/organisationer som drivs av unga för unga ska få träffas, dela med sig av varandras erfarenheter, stötta varandra, hitta nya samarbetsformer och få inspiration. Varje träff har ett tema som de som närvarar är med och formar. Temat för det första Afternoon tea är ”Medlemsraggning och medlemsvård” och träffens inbokade kreativa och nytänkande inspiratörer inom detta område är Sveriges Ungdomsråd.

Vad: Afternoon tea
När: Måndag den 19 januari
Tid: Kl. 18.00-20.30
Var: Unga Magasinet
För: Unga Föreningar och organisationer – av unga för unga!
Tema: Medlemsvärvning och medlemsvård
Inspiratörer: Sveriges Ungdomsråd
”Pitchande” förening: Sundsvalls Ungdomsråd
Fika: Klassikt Afternoon tea

Anmälan: Senast söndag den 18 januari
Anmälan till: pia.fjallmo@sundsvall.se

Fakta Afternoon tea
Afternoon tea är en kreativ mötesform där man samlas för att få inspiration, erfarenhetsutbyte samt få möjlighet att bredda sitt kontakt- och samarbetsnätverk. Till träffen bjuds en inspiratör in inom ett ämne som får er, era idéer och förening/organisation att utvecklas. Träffen avslutas med att en förening/organisation ”pitchar” en utmaning, dilemma eller en idé som man har och får sedan direkt feedback, tips, lösningsidéer av publiken (de övriga närvarande föreningarna/organisationer). Under träffen kan man som förening/organisation anmäla sitt intresse av att vara pitchare vid nästa träff och där den utmaning, dilemma eller idé man vill ”pitcha” blir temat på nästa Afternoon tea.

Fakta Sveriges Ungdomsråd
Sveriges ungdomsråd är partipolitiskt och religiöst obundet och välkomnar alla unga som vill engagera sig.. Deras grundidé är att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Sveriges ungdomsråd bildades 2003 av ungdomar som kände ett starkt behov av att samarbeta, och idag är detta fortfarande organisationens huvudfunktion. Organisationen hjälper ungdomar från hela landet att komma i kontakt med varandra och ger dem inspiration och kunskap kring hur de kan möta de problem som de ser. Sveriges ungdomsråd ser vikten av att unga får jobba med det de själva vill, på sitt eget sätt.


Datum & Plats

19 jan 2015, ( 18:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall