Afternoon Tea


Nätverk för unga föreningar och organisationer presenterar temakväll: Att göra sin verksamhet jämlik utifrån HBTQ och Genus.

Kvällens inspiratörer

Lasse Reinikainen problematiserar det vardagliga; det vi tar som givet eller som ’naturligt’. Han undervisar i Genusvetenskap och Sociologi på Mittuniversitetet, samt forskar om jämställdhet i parrelationer och även om ungas uppfattningar om jämställdhet. Genom att se hur kön/genus existerar som både struktur och identitet kan vi på nya sätt se hur vi ’gör kön’ i vår vardag oavsett om vi är hemma, på skolan/arbetsplatsen eller med våra kompisar. 

Morgan Grafström är eldsjäl som i dryga 25 år varit aktiv inom föreningar. Med en mängd styrelseuppdrag i bagaget har han fram tills idag samlat på sig en mängd kunskaper. Hans engagemang för mänskliga rättigheter och allas lika värde startade tidigt. Först inom Röda Korset och sedan 2003 inom RFSL Sundsvall. Att alla ska få ett bra bemötande är en viktig fråga som han gärna pratar mycket och länge om. Idag jobbar han heltid med föreläsningar, projektledning och som handläggare hos RFSL Sundsvall. 

 

Anmälan: Senast söndag 12 februari
Anmälan till: pia.fjallmo@sundsvall.se
eller via facebook.com/duharmakten/


Datum & Plats

13 feb 2017, ( 18:00 - 21:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall