Afternoon Tea


Detta Afternoon Tea har inget specifikt tema utan är en öppen nätverksträff där vi jobbar med frågor som är av vikt för er förening.

Några av punkterna denna kväll är:

  • Coacha varandra i innovativ PR
  • Bidragsdjungeln
  • Coacha varandra i budgetarbete
  • Checklistor för jämlik verksamhet
  • Hur får fler föreningar att mötas?

Anmälan: Senast söndag den 3 dec.
Anmälan till: pia.fjallmo@sundsvall.se eller via eventet på facebook.com/duharmakten


Datum & Plats

4 dec 2017, ( 18:00 - 20:30 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall