Afternoon Tea – Normer, verktyg och metoder


Afternoon Tea – nätverksträffar för ungdomsdrivna föreningar och intressegrupper i Sundsvall

Temat för kvällen är NORMER.
PUNKT 1 denna kväll är att fortsätta titta på verktyg och modeller som man kan använda för att jobba med normer i sin verksamhet samt gå igenom checklistor utifrån jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet.

PUNKT 2 blir att titta på frågan “Hur utveckla Afternoon Tea till nästa år?”

Du bjuds på matigt fika =)

OBS! Vi har träffen på Magasinsgatan 12 (plan 4)… nere vid Navet


Datum & Plats

21 jan 2019, ( 18:00 - 20:30 ), Ungdomsavdelningen

LONG: 0 LAT: 0 Adress: Magasinsgatan 12, 85231 Sundsvall