Återträff för Demokratidagen


Den 25 feb träffades ungdomar, politiker och tjänstmän på Kulturmagasinet och samtalade kring Fritid, Arbete, Framtid, Skola, Trygghet

Vill du prata om eller mer om dessa områden… kom till Återträffen på Unga Magasinet tisdagen den 19 april Kl. 17.00
Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna!


Datum & Plats

19 apr 2016, ( 17:00 - 19:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall