Återträffen – Demokratidagen


Vill du snacka vidare om det som kommit upp under Demokratidagen?

Kom då till Återträffen på Unga Magasinet!

Alla är välkomna… unga (13-25 år), politiker, ungdomsförbund och tjänstemän.

Vi bjuder på fika =)


Datum & Plats

12 apr 2017, ( 17:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall