CSI Kväll


Kom och se bakom kulisserna på en brottsplats. Lär om och pröva olika metoder som kriminologerna använder vid en brottsplatsundersökning tillsammans med Madelen Olofsson och Erika Wallin från MIUN.

  • Fastställa blodspår
  • Pensla fingeravtryck
  • Leta efter krutstänk
  • m.m.

Lennart Westberg från Polisen kommer även att finnas på plats för att berätta om och svara på frågor kring brottsutredningar samt Polisens brottsförebyggande arbete för unga.

Arr: Unga Magasinet, i samarbete med MIUN


Datum & Plats

21 nov 2013, ( 17:00 - 19:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall