Demokratidagen 2014


Välkommen till Demokratidagen 2014! En dialogdag för ungdomar och politiker med fokus på Supervalåret utifrån LUPPs rubrikområden.

Vad? 2014 är ett supervalår, det vill vi naturligtvis uppmärksamma unga och förstagångsväljare på. Dessutom har LUPP 2012 nyligen publicerats.

Varför? Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om framtiden utifrån hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag.

Vem? Vi vill bjuda in unga (gymnasiet och upp till 25 år) och politiker för att få tillfälle att i en öppen dialog mötas och samtala. Dessutom var det just mötet med politiker som rankades allra högst av besökarna i utvärderingen av Demokratidagen 2013!

Hur? Demokratidagen 2014 är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag men med olika besökare. Detta gör att fler ungdomar får chansen att vara med på Demokratidagen!

Program

Pass 1 förmiddag = (Finns några platser kvar)
Kl 09.00-10.00  ”Välkommen” och Föreläsning (ungt inflytande och unga och valet)
Kl 10.00-10.30 Fika
Kl 10.30-12.00 Valfrågor och LUPP med lokala politiker

Kl 12.00-13.00 Lunch på egen hand

Pass 2 eftermiddag= (FULLSATT)
Kl 13.00-14.00  ”Välkommen” och Föreläsning (ungt inflytande och unga och valet)
Kl 14.00-14.30 Fika
Kl 14.30-16.00 Valfrågor och LUPP med lokala politiker

Utifrån rubrikområdena i LUPP görs ett antal stationer (en station per rubrikområde). Såväl ungdomar som politiker får välja vilka stationer de är intresserade av och vill veta mera om/diskutera kring. LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ger svar på hur unga i Sundsvalls Kommun uppfattar inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, skolan och sina framtidsplaner.


Datum & Plats

13 feb 2014, ( 09:00 - 16:00 ), Quality Hotel Sundsvall

LONG: 17.306234 LAT: 62.386295 Adress: Esplanaden 29, Sundsvall