EU-dialog med Birgitta Olsson


EU påverkar dig i vardagen -nu kan du vara med och påverka EU. Kom och träffa EU-ministern Birgitta Olsson inför Europaparlamentsvalet den 25 maj.


Datum & Plats

29 jan 2014, ( 15:00 - 16:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall