För våra systrar på flykt


Romelia och Syster Dyster är två av 30 artister från nätverket Female singersongwriters som under v 41 kommer att spela i olika städer i Sverige och där alla skänker sina gager till organisationen Kvinna till Kvinna som stödjer utsatta flickor och kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden.

Romelia 19.00
Syster Dyster 20.00


Datum & Plats

10 okt 2015, ( 18:00 - 21:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall