Föreläsning -våra barn och tonåringens vardag


Carina Söderlund, Studieförbundet Bilda, arbetar med barn och tonåringars självbild och självförtroende.
I föreläsningen ” våra barn och tonåringens vardag” berättar Carina med humor, värme och lite med glimten i ögat om hur hon ser på uppväxtvillkoren för dagens unga, massmedias påverkan, internet som socialplattform och hur vi vuxna kan vara med och stötta.

*Barn och tonåringars mående
*Dagens uppväxtvillkor
*Vem skriver de ungas manus?
*Självkänsla som klangbotten
*Nätverk som skyddsfaktor


Datum & Plats

9 feb 2015, ( 18:30 ), Ljusta Aktivitets Centrum

LONG: 17.36877949999996 LAT: 62.4370163 Adress: Söndsgasvägen 6, Sundsbruk