Fotoutställning om Demokratidagen


Fotoutställning från Demokratidagen som arrangerades i Sundsvall den 7 feb på Kyrkans Hus. Fotograf Martina Genova


Datum & Plats

26 feb 2013 - 7 mar 2013, ( 00:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall