Fotoutställning


20 bilder om Kina och Japan. Foto: Maáyan. Utställningen hänger fram till 19 januari.


Datum & Plats

8 jan 2013 - 19 jan 2013, ( 15:00 - 23:30 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall