Gitarrclinics / workshop


Gottfrid Norberg Waxin anordnar gitarrclinics och gitarrworkshops på Domsaga Musikhus.

Alla är välkomna att komma och lära sig. Rekommendationen är dock att man har spelat i åtminstone 1 år för att kunna ta del av evenemangen på bästa sätt.
En clinic/workshop delas upp i 3 olika delar:

  • Information: Gottfrid visar ett koncept som alla deltagare får ta till sig. Konceptet kan vara allt från en teknik eller ett improvisationskoncept till grundläggande musikteori eller hur man effektiviserar/förbättrar sitt övande.
  • Träning: Deltagarna får pröva det nya konceptet. Alla deltagare får hjälp och feedback.
  • Masterclass: Gottfrid undervisar en elev i taget och jobbar individuellt med eleven.

Datum för clinics/workshops
16 Oktober
13 November
11 December

Alla clinics/workshops startar 19:00 och avslutas kring 21:00 på Domsaga Musikhus.


Datum & Plats

11 dec 2014, ( 19:00 - 21:00 ), Domsaga Musikhus

LONG: 17.290083600000002 LAT: 62.3910265 Adress: Västra allén 13, Sundsvall