Insidan – Föreläsning med Charlie Eriksson


Insidan uppmärksammar mansdagen med temat manlig psykisk hälsa!

Efter att själv ha lidit av psykisk ohälsa i form av depression och panikångest som resulterade i flertalet självmordsförsök fann han motivationen att börja inspirera och motivera andra ungdomar att välja livet samt att skapa en social acceptans kring ämnet.

Medarrangörer: Föreningen Ubuntu, Föreningen VI Unga, Sundsvalls kommun, Unga Magasinet


Datum & Plats

22 nov 2016, ( 18:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall