Utställning – Jag vill berätta


Fotoutställningen JAG VILL BERÄTTA

Sofia Åström, student vid Masterprogrammet i internationell bildjournalistik MIUN, har tillsammans med Sundsvalls Kommun, Ibn Rushd och NBV drivit ett fotoprojekt under hösten för nyanlända unga i åldern 16-25 år i Sundsvall.

Ungdomarna i projektet har haft tillgång till en kamera för att dokumentera sin vardag och det de ser i sin nya stad. De har även skrivit ner tankar, reflektioner och vardagsbetraktelser till sina bilder. Foton och texter har formas till utställningen ”Jag vill berätta” som ställs ut på Unga Magasinet

Vernissage:
Onsdagen den 30/11 kl. 18.00–19.30 på Unga Magasinet.
De unga fotograferna är då på plats och berättar och samtalar med dig som besökare kring deras foton och berättelser. Tolkar kommer att finnas tillgängliga.

Utställningsperiod:
30/11 – 8/12

 ”Jag vill berätta”  på Facebook

VARMT VÄLKOMMEN!Datum & Plats

30 nov 2016 - 8 dec 2016, ( 18:00 - 19:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall