Kick-Off Afternoon Tea


Afternoon Tea är ett nätverk för ungdomsdrivna föreningar i Sundsvall.
Nu är det dags att ha kick-off och bestämma årets agenda för nätverket.

Vad behöver er ungdomsdrivna förening för hjälp, stöd, inspiration, kunskap m.m.?

Vi bjuder på “matigt” fika!
Varmt välkomna!

Anmälan senast söndag den 9/10 till pia.fjallmo@sundsvall.se 


Datum & Plats

10 okt 2016, ( 18:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall