Klädloppis


Föreningen Agape (Svenska kyrkans unga) anordnar ett klädloppis där 15% av försäljningen går till välgörande ändamål.


Datum & Plats

28 maj 2014, ( 15:30 - 20:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall