Lev dina värderingar


Du som vill stärka din egna självkänslan!
Föreläsare: David Asplund

”Lev dina värderingar” är ett mångkulturellt koncept som sträcker sig från världens alla hörn och är hopplockat för att stärka dina självkänsla genom att fokusera på personliga värderingar.

Föreläsning med paus och workshop-aktiviteter


Datum & Plats

24 nov 2015, ( 17:30 - 19:30 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall