Myter och verkligheter – en lesbisk oydssé


En lesbisk odyssé kommer till Sundsvall!

Kom och mucka med historien. Varför får vissa jättemycket plats medan andra inte finns med alls?Lyssna på en föreläsning om projektet Myter och verkligheter – en lesbisk odyssé som bråkar med vad historien tar upp och utelämnar. Som aktivt skapar historia som lyfter nu levande lesbiska. Kan historien inkludera alla eller är den automatiskt ett elitprojekt? Vilka historier törstar ni efter?

Efter föreläsningen hålls ett labb där vi gemensamt arbetar med identiteter och vad vi använt oss av eller behöver i våra privata och kollektiva identitetsbyggen.

Myter och Verkligheter – En Lesbisk Odyssé är ett projekt som synliggör och utforskar lesbisk historia och nutid i Norra Sverige. Projektet vänder sig till lesbiska cis-personer icke-binära och transpersoner.

Projektet ska utforska gränserna mellan fakta och fiktion, myt och verklighet, när det gäller hur historia konstrueras och vilka berättelser som har betydelse i skapandet av lesbiska identiteter och lesbiska historieskrivningar. Konst och konstnärliga processer kommer att vara självklara verktyg för att fylla de luckor av glömska som bildats när fördomar och normsystem dragit fram.
Under projektets gång kommer det att grävas i arkiv, arrangeras hemliga sällskapsmiddagar, föreläsas och utbildas. Under 2018 rullar ett lesbiskt museum ut på vägarna för att sprida, samla och fira den lesbiska gemenskapen!

Projektet bygger på deltagande! Nu levande lesbianer ska ha makten över sin egen historia. Det ägs av föreningen Lesbisk Makt och planeras pågå i tre år. Det finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Kulturbryggan.


Datum & Plats

24 feb 2017, ( 17:00 - 19:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall