Öppen Scen


Välkommen till Öppen Scen på Unga Magasinet. En kväll med Musik och Kollektivkänsla i Cafémiljö.

Idén är född ur en känsla av brist på scener för akustisk musik för att visa upp musik man antingen själv eller med andra har filat på i situationer av inspiration. Olika människor behöver en scen av olika anledningar. De med vana söker konstruktiv kritik för deras egna artisteri medans andra kanske aldrig har prövat på att stå på en scen.

Den öppna scenen är till för alla oavsett erfarenhet. Så dra med era kompisar, sitt och lyssna eller spela själv och förhoppningsvis så lär vi alla oss någonting under kvällens gång!


Datum & Plats

6 nov 2014, ( 19:00 - 21:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall