Recycling, återbruk och pyssel


Workshop för alla som är intresserade! 

Recycling, återbruk och pyssel står på agendan på kvällens Work-shop! Annso Grahn jobbar som slöjdkonsulent på Murberget och kommer att med hjälp av plåt, skrot, pärlor och garn m.m. att visa oss hur vi kan återanvända material för att skapa nya vackra föremål.

Samtidigt funderar vi kring hur skapandet kan få ta större plats på Unga Magasinet. Ska det finnas en hantverksbyrå? Kan återkommande pysselkvällar bli populära?

Kom och va med, du också!


Datum & Plats

17 sep 2014, ( 16:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall