Recyclingkväll


Föreningen Ny Attityd bjuder in till Recyclingkväll. Kom och va med och skapa nytt av gammalt!

Sundsvalls kommun har under en tid arbetat med att ta fram en ny avfallsplan. Stadsbyggnadskontoret och Reko finns med under kvällen för att lyssna in dina åsikter och förslag på denna.


Datum & Plats

2 maj 2013, ( 17:00 - 19:00 ), Unga Magasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall