Trygghetsvandring i Bosvedjan


Hjälp oss att göra Bosvedjan ännu tryggare!

Plats: Bosvedjans fritidsgård
Arrangör: Haga Bosvedjan trygghetsgrupp

En trygghetsvandring är ett bra sätt att kartlägga och diskutera hur ett område kan förbättras och bli ännu tryggare. Haga Bosvedjan trygghetsgrupp bjuder in dig som bor och verkar i området till en gemensam vandring. Tillsammans vandrar vi runt i området och samtalar om hur det kan bli en tryggare plats. Vi tittar på mötesplatser, grönska, skadegörelse, belysning, skyltning, gång- och cykelvägar och mycket mer.

Under trygghetsvandringen kan du iaktta och känna efter hur det känns att vistas ensam på de olika platserna. Hur skulle det kännas vid andra tider av dygnet? Tala med de andra i gruppen under vandringen. Gör också egna personliga reflektioner utifrån din magkänsla.

Hjärtligt välkommen att vara med på trygghetsvandringen och komma med synpunkter för att utveckla området.

Hjälp oss


Datum & Plats

2 nov 2015, ( 18:30 - 20:30 ), Bosvedjans fritidsgård

LONG: 17.33526119999999 LAT: 62.41883819999999 Adress: Bäckebovägen 12, Sundsvall