Trygghetsvandring i Kvissleby


Hjälp oss att göra centrala Kvissleby och Nolby tryggare!

Njurunda trygghetsgrupp bjuder in alla som bor i Kvissleby och Nolby till en trygghetsvandring. Vi vill gärna se fler unga personer på våra trygghetsvandringar och hoppas att du vill vara med den här gången.

En trygghetsvandring är ett bra sätt att kartlägga och diskutera hur ett område kan förbättras och bli ännu tryggare.  Tillsammans vandrar vi runt i området och samtalar om hur det kan bli en tryggare plats. Vi tittar på mötesplatser, grönska, skadegörelse, belysning, skyltning, gång- och cykelvägar och mycket mer.

Under trygghetsvandringen kan du iaktta och känna efter hur det känns att vistas ensam på de olika platserna. Hur skulle det kännas vid andra tider av dygnet? Prata med de andra i gruppen under vandringen. Gör också egna personliga reflektioner utifrån din magkänsla.

Vi samlas på Opalen kl 19.00 och delar in i grupper efter vilket område man vill gå i.

Hjärtligt välkommen att vara med på trygghetsvandringen och komma med synpunkter för att utveckla området.


Datum & Plats

12 mar 2014, ( 19:00 - 21:00 ), Opalen

LONG: 17.37972650000006 LAT: 62.2961429 Adress: Skolgatan 1, 86231 Sundsvall