Ung Kultur Möts i Sundsvall


När ung kultur möts i Sundsvall kan oväntade saker hända. Kom och korsa gränser genom att göra vad du älskar.

Ung Kultur Möte (UKM) är en mötesplats för kreativa unga. Om du är mellan 13 och 20 år är du välkommen att vara med. Ställ ut foton, gör konster med jojo, spela musik eller dansa K-pop. Allt som kan visas i en utställning eller på en scen har en given plats i festivalen.

Anmäl dig senast 8 april på ukm.se

Datum & Plats

13 apr 2019, ( 00:00 ), Domsaga Musikhus

Inga Kategorier

LONG: 17.290083600000002 LAT: 62.3910265 Adress: Västra allén 13, Sundsvall