Unga poeters sällskap


Gillar du att skriva och uttrycka dig i ord och text? Vill du utveckla ditt skrivande? Då har du chansen nu!

Delta i poesiprojektet “Unga poeters sällskap” som är för dig mellan 16-25 år. Du kommer att handledas av Iso Porovic som är en erfaren diktare och skådespelare. Alla är välkomna att delta…. erfarna som nybörjare! Projektet avslutas med ett poesifestival på Unga Magasinet där ens poesi läses upp… av en själv eller annan om man inte vill stå på scen.

Projektets planering:
* Mån 21 nov – poesiträff nr 1 för gruppen kl 18.00-19.30 Unga Magasinet
* Tis 13 dec – poesiträff nr 2 för gruppen kl 18.00-19.30 Unga Magasinet
* Därefter kommer Iso Porovic att ge deltagarna i gruppen en rad individuella handledningsträffar eller i mindre grupp.
* Februari månad samlas gruppens skrivna alster ihop till tryckning av en poesisamling
* Mars månad träning och förberedelse inför poesifestivalen
* April månad sker poesifestivalen och poesisamlingen ges ut

Anmäl dig via pia.fjallmo@sundsvall.se

Ett samarbete mellan Studieförbundet Ibn Rushd, Du har Makten, HBTQ-Magasinet och Unga Magasinet


Datum/Tid: 21 nov 2016( 18:00 - 19:30 )

Plats: Unga Magasinet, Packhusgatan 4, Sundsvall

Kategori: Inga Kategorier

Spara i min kalender
0 iCal

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504
Share