Ungdomars inflytande i föreningslivet


Välkommen till en inspirerande kväll om hur man kan arbeta med ungdomars inflytande i föreningslivet. Har ni funderingar på hur man kan arbeta vidare med ungdomars inflytande – ungdomsråd eller andra former – för att öka deltagandet och tillvarata idéer från yngre. Då är ni varmt välkommen att inspireras och ställa frågorunder en kväll på Kulturmagasinet.’

Sveriges Ungdomsråd  Jorge Londoño…
…från Sveriges Ungdomsråd finns på plats för att prata om olika typer av ungdomsråd och styrkan i att vara en egen förening.

Kvartersteaterns Ungdomsråd
Sundsvalls Kvartersteater berättar om sitt ungdomsråd som också fungerar som en demokratiskola. Här får ungdomarna lära sig hur man påverkar i en förening, men får också konkreta arbetsuppgifter som att utveckla sin egen verksamhet ochatt lära sig arrangera olika aktiviteter.

Västernorrlands Idrottsförbund
Västernorrlands Idrottsförbund har genomfört ett demokratiprojekt, via Allmänna arvsfonden, som heter ”Vi deltar”. Under projektet har man jobbat med målgruppen 12-20 år och med inriktning minoritetsgrupper. Syftet har varit att ge kunskap, inspiration till unga för att öka deras deltagande, både genom att idrotta i en grupp/förening men även att öka på derasdeltagande när det gäller påverkan i den verksamhet de är aktiva inom. Västernorrlands idrottsförbund har även fört in i sittverksamhetsarbete att göra barnkonsekvensanalyser i beslut som berör barn och unga.

Föreningsbyrån medverkar också…

Plats: Kulturmagasinet
När: Onsdag den 6 nov kl 18.00

Program
Kl 18-19 Föreläsning & Diskussion
19-20.30 smörgåsfika och mingel.

Anmälan senast den 4 november till

Elisabeth.oxelhojd@sundsvall.se eller 073-275 55 81


Datum & Plats

6 nov 2013, ( 18:00 - 21:00 ), Kulturmagasinet

LONG: 17.312031400000023 LAT: 62.3915504 Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall