Förhandsrapport Lupp hösten 2012

Lupp-enkäten är ungdomsstyrelsen enkät till ungdomar som kommunerna erbjuds använda för att kunna studera ungdomars svar på frågor inom flera livs- och politikområden.

Flera av landets kommuner, däribland Sundsvall, utnyttjade möjligheten hösten 2012, och denna rapport visar resultat från en del dataanalyser från svaren från sundsvallselever i grundskolans åk 8 respektive gymnasiets år 2.

Läs rapporten här

Relaterade inlägg

Share