Informationsträff för Skate & BMX åkare

Informationsträff nummer två hölls på Skate & BMX föreingen Drakstadens lokaler under torsdagen för de som åker skate och bmx i Åparken vid Selångersån.
I måndags hölls träffen för kickboardåkarna.

Från Ungdomsavdelningen, Sundsvalls kommun var Lars-Ove Johansson (Avdelningschef), Anders Hagman (Bitr. Avdelningschef) närvarande för att informera och läget idag och framtida regler.

Ett tjugofemtal unga besökare dök upp på på träffen. De fick nu tillsammans diskutera med varandra om olika förslag och synpunkter som de presenterade för Kommunen.

Alla förslag och synpunkter samlades ihop och tas med när kommande beslut skall diskuteras. Ett färdigt förslag på regler kommer innan parken öppnar igen i vår. Allt presenteras då på Ung i Sundsvall och anslag i Åparken

Relaterade inlägg

Share