Informationsträff hölls för Kickboardåkare på Unga Magasinet

En informationsträff hölls på Unga Magasinet under måndag för Kickboard åkare som använder Åparken vid Selångersån.

Tanken var att från kommunens sida informera hur vi ser på Parken, hur andra kommuner driver liknande parker och hur vi tillsammans med unga åkare få synpunkter om regler som alla kan enas kring. Från Ungdomsavdelningen, Sundsvalls kommun var Lars-Ove Johansson (Avdelningschef), Anders Hagman (Bitr. Avdelningschef), Pia Fjällmo (Demokratisamordnare) närvarande.

IMAG0736-150Ett tjugotal unga besökare inklusive några föräldrar dök upp på Unga Magasinet. De fick nu tillsammans diskutera med varandra om olika förslag och synpunkter som de presenterade för Kommunen.

Alla förslag och synpunkter samlades ihop och tas med när kommande beslut skall diskuteras. Ett färdigt förslag på regler kommer innan parken öppnar igen i vår. Allt presenteras då på Ung i Sundsvall och anslag i Åparken.

På Torsdag är det Skate & BMX åkares tur att få information och kunna påverka kommande regler. Denna träff hålls då på Skate & BMX föreingen Drakstadens lokaler, Universitetsallén 30.

Relaterade inlägg

Share